Kuvassa Henry Kissinger ja Klaus Schwab

Tutkivan journalistin Johnny Vedmoren artikkelissa Dr. Klaus Schwab or: How the CFR Taught Me to Stop Worrying and Love the Bomb kerrotaan globalistien työkalun Maailman Talousfoorumin (WEF) synnystä. Maailman talousfoorumi ei ollut pelkästään Klaus Schwabin idea eikä eurooppalainen luomus vaan se syntyi CIA:n rahoittaman Harvardin ohjelman tuloksena jota johti Henry Kissinger ja jonka toteuttamista ajoivat myös John Kenneth Galbraith ja ”oikea tohtori Outolempi” Herman Kahn.

Kahn ja Galbrath olivat osana Kissingerin johtamassa 22 miehen neuvonantajien paneelissa jotka auttoivat ”muokkaamaan eurooppalaista politiikantekoa” sekä perustamaan Maailman talousfoorumin. Kaikki kolme olivat Council on Foreign Relationsin jäseniä joka oli amerikkalainen haara imperialistisessa anglo-amerikkalaisessa ”Pyöreän pöydän” liikkeessä.

Artikkelissa kerrotaan myös kyseisten tahojen teknokraattisista pyrkimyksistä ja kuinka nykyisellä Ukrainan tilanteella on selvää samankaltaisuutta kuin kylmän sodan aikaisessa ydinasepropagandassa ja väestön manipuloinnissa itä vastaan länsi -ajatteluun.

Millaisia johtajia kansa luulee valitsevansa?

Herman Kahn on ehdottanut demokratian tuhoamiseksi yhteiskunnassa vain tietyn ryhmän kouluttamista mahdollisiksi johtajiksi. Sellaiset ennalta valikoidut harvat, jotka kykenevät määrittelemään mitkä meidän jaetut yhteiskunnalliset arvot tulisi olla, koulitaan valtaan.

Suomen pääministeri Sanna Marin ja WEF:n johtaja Klaus Schwab

Maailman talousfoorumin Young Global Leaders -ohjelmaan kuuluvat valtionjohtajat toteuttavat ylhäältä saneltua agendaa.

Vallan pyramidi

Kuvan saa isommaksi kun klikkaa toisella hiirenpainikkeella ja valitsee View / Save Image

Niinsanottu eliitti manipuloi sekä valtioiden politiikkaa että ihmisten käsityksiä ja käyttäytymistä kontrolloimalla rahoitusta, instituutioita, tiedettä, teknologiaa, valtamediaa jne. Maailman Talousfoorumi, YK, Maailman Terveysjärjestö WHO ja kansalliset instituutiot ovat työkaluja agendan toteuttamisessa.

Politiikan tekijät:
BIS -pankki, keskuspankit
Maailman talousfoorumi WEF, Council on Foreign Relations, Trilateraalinen komissio, Rooman klubi, Chatham House, Rockefeller -säätiö, Bilderberg-kokoukset, Open Society Foundation jne.

Politiikan jakajat:
YK, Kansainväinen valuuttarahasto IMF, Ilmastopaneeli IPCC, Maailmanpankki, Maailman terveysjärjestö WHO, filantroopit, globaalit yhtiöt, Hallitusten ulkopuoliset organisaatiot

Politiikan toteuttajat:
Kansalliset hallitukset, valtioneuvostot, virastot, instituutiot, tiedeauktoriteetit, kansalliset terveysviranomaiset, poliisi, asevoimat

Politiikan propagandistit:
Hybridisodankäynnin erikoisosaajat, valtamedia, faktantarkistajat, sosiaalisen median alustat, psykologisten operaatioiden yhtiöt, psykologisen sodankäynnin osastot, PR-toimistojen toteuttamat julkkiskampanjat sekä, psykologien toteuttamat väestön manipulointikampanjat

Politiikan kohde:
Väestö

Niinsanotun eliitin pyrkimyksenä on vallan keskittäminen

Henry Kissinger on jo kauan puhunut maailmanhallituksen perustamisesta

Valepandemioita on käytetty rokotuskampanjoiden ja totalitaristisen kontrolliyhteiskunnan pystyttämiseksi. Taustalla on YK:n Agenda 21/2030 ja Maailman talousfoorumin ”suuri talouden nollaus” digitaalisine identiteetteineen jotka toteutuessaan aikaansaisivat teknokraattisen dystopian ja totaalisen tyrannian.

Väestöllä on kuitenkin todellinen valta. Me olemme enemmistöä. Niinsanottu eliitti ei voi pakottaa tyranniaa vaan tyrannia on mahdollista vain väestön itsensä toteuttamana. Ongelman todellinen aiheuttaja on se että väestö alistuu valheille ja vääryydelle.

Itsekunnioitus lopettaa tyrannian!