Muutama kohta suomennettuna artikkelista War In Ukraine Is The WEF’s Doorway To Global Technocracy

Sota Ukrainassa on Maailman Talousfoorumin oviaukko maailmanlaajuiseen teknokratiaan

Älä usko propagandaa että sota on Ukrainan ja Venäjän välillä. Sota on teknokraattien ja muun maailman välillä. Kansallisvaltioiden hallintomalli yritetään korvata yritysmaailman, keskuspankkioligarkkien ja yksityisten rahoitusinstituutioiden johtajilla.

Maailmanlaajuisen toimitusketjun hajotessa myös rahoitus- ja valuuttajärjestelmät hajoavat minkä verukkeella keskuspankit yrittävät hätävaltuutuksella korvata valuutat digitaalisilla valuutoilla. Digitaaliset valuutat tarvitsevat digitaalisen identiteetin. Digitaalinen identiteetti mahdollistaa universaalin perustulon ja kaiken elämälle välttämättömien hyödykkeiden säännöstelyn. Jos hallitukset kumartavat niin teknokratia ottaa vallan ja Suuri Nollaus toteutuu.

Älä myöskään lankea mihinkään globalisti-teknokraatti-piirien humanitaarisiin huoliin. Toteutuessaan tuo globaalin valloittamisen kampanja tuhoaisi miljoonien elämät.
——

Maailman Talousfoorumin The Great Reset -agendassa Digitaalinen Identiteetti on keskeinen kohta. Sitä yritetään virtaviivaistaa teollisuuden, toimitusketjujen ja markkinoiden läpi keinona edistää YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteita sekä toimittaa yksilöidyt ja integroidut palvelut tulevaisuuden älykaupunkeihin.

Digitaalista identiteettiä voidaan käyttää globaalin teknokraattisen väestönhallinnan ja väestön tottelevaisuuden aikaansaattamiseksi liittämällä ihmisyys uuteen yhtiöarvoketjuun jossa väestöä louhitaan datahyödykkeenä sijoittajille ja ihmisvelkakirja -markkinoille sekä määrätään sosiaalinen- ja ilmastopisteytys perustuen siihen miten he vertautuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

Tällainen liitettyjen ihmisten ja laitteiden saumaton tunnistaminen älykaupungeissa voi tapahtua kun biometriset-, terveys-, raha-, koulutus- ja kulutustietomme sekä hiilijalanjälki ja kokonainen summa kokemuksista tallennetaan tietokantaan josta voidaan päätellä mukautuvaisuutemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa ja siten pakottaa valtavia muutoksia elämäämme.

Rokotepassit otettiin käyttöön siirtymäksi digitaaliseen identiteettiin. Kuinka nykyiset geopoliittiset jännitteet voivat edistää avainkohtaa uudessa digitaalisessa ekosysteemissä?

Ukrainaa on perinteisesti pidetty Euroopan leipäkorina ja Venäjän kanssa molemmat ovat merkittäviä viljan toimittajia. Siksi sodalla on huono vaikutus kulutushyödykkeisiin ja inflaatioon. Maailmanlaajuisen toimitusketjun heikentyminen ja talouden luhistuminen saattaa laukaista sota-ajan hätätilan ympäri maailmaa ja ihmisiä kehotetaan varautumaan hyödykkeiden säännöstelyyn.

Tämän tapahtuessa keskuspankkien digitaaliset valuutat jotka toimivat digitaalisten identiteettien kanssa voidaan esitellä poikkeustilaratkaisuna kotitalouksien hyödykkeiden säännöstelyssä.

Englannin pankki on jo ehdottanut kokeiltavaksi ohjelmoitavaa rahaa jota voidaan käyttää ainoastaan välttämättömiin hyödykkeisiin tai hyödykkeisiin joita työnantaja tai hallitus katsoo järkeväksi.

Kun toimittajalle kerran annetaan valta päättää siitä kuinka vastaanottaja käyttää sitä tulee lähes mahdottomaksi toimia kunnolla ilman digitaalista identiteettiä jota tarvitaan ruokakuponkien saamiseksi ja perustoimeentulon hankkimiseen. Ajattele universaalia perustuloa.

Jos ruuan inflaatio jatkaa nousuaan hallitukset saattavat toteuttaa hintojen kontrollointia säännöstelyn muodossa ja säännöstelymerkintöjä voidaan kirjata digitaalisen identiteetin lohkoketjun tilikirjaan hiilijalanjälkemme ja kulutuskäyttäytymisemme seuraamiseen kansallisen hätätilan aikana.

(ote artikkelista päättyy)
——

Ei teoriaa vaan todellisuutta

Teknologia ihmisten totaaliseen seurantaan on jo olemassa kuten jo nyt käytössä olevat sovellukset sekä tutkimukset ja patentit osoittavat:
Vallan keskittämistä ja totaalista kontrollointia valepandemialla ja teknologialla
Rikollinen Agenda 2030
WHO suunnittelee rahoittajineen digitaalista ID2020-identiteettiä

Kuinka muuttaa todellisuutta paremmaksi

Suurin osa ongelmista on niinsanotun eliitin itsensä luomia. Sitten niihin tarjotaan ”ratkaisuja” jotka todellisuudessa vain pahentavat tilannetta. Niinsanottu eliitti toimii periaatteella ”hajoita ja hallitse” sekä ”järjestystä kaaoksesta”. Kyse on vallan keskittämisestä ja kontrollin lisäämisestä.

Niinsanottu eliitti ei voi kuitenkaan pakottaa tyranniaa. Tyrannia on mahdollista vain ihmisten itsensä toteuttamana.

Meidän ei siis pidä etsiä ratkaisuja vaan poistaa ongelman aiheuttaja.

Ongelman aiheuttaja on valheille ja vääryydelle alistuminen.

Totuus vapauttaa ja itsekunnioitus lopettaa tyrannian!