Virologia on täyttä petosta

Virologit väittävät viruksista:

 • virus on proteiinipäällysteinen partikkeli joka sisältää geneettistä materiaalia (RNA tai DNA)
 • virukset leviävät kehon eritteiden välityksellä esim hengityksen ja kosketuksen kautta
 • virukset tunkeutuvat soluihin, monistavat itseään ja aiheuttavat solujen hajoamisen
 • virusten olemassaolo ja patogeenisuus on todistettu tieteellisillä menetelmillä

Mikään edellämainituista virologien väitteistä ei pidä paikkaansa. Edes virusten olemassaolosta ei ole mitään tieteellisesti päteviä todisteita!

Virologit eivät ole KOSKAAN todistaneet virusten olemassaoloa ja patogeenisuutta tieteelliset vaatimukset täyttävillä menetelmillä. Tieteeseen kuuluu tehdä suoritetuista kokeista myös kontrollikokeet sen todistamiseksi toimiiko käytetty metodi, vääristyykö tulos tai saadaanko aikaan itse toivottu tai tavoiteltu tulos. Virologit eivät ole koskaan eristäneet ja puhdistaneet viruksia ihmisen, eläimen tai kasvin nesteistä tai kudoksista.1,2,3,4,5,6,7 Oireet ja epidemiologiset havainnot eivät osoita aiheuttajaa8

Virologia on täyttä petosta

Vuodesta 1954 virologit ovat ottaneet puhdistamattomia näytteitä suhteellisen harvoilta ihmisiltä, yleensä vähemmältä kuin kymmeneltä, joilla on samanlainen sairaus. Sitten he minimaalisesti prosessoivat tämän näytteen ja siirtävät tämän puhdistamattoman näytteen kudosviljelmään jossa on yleensä neljästä kuuteen toisentyyppistä materiaalia – kaikkea mitkä sisältävät identtistä geneettistä materiaalia kuin siinä mitä kutsutaan ”virukseksi.” Kudosviljelmä näännytetään ja myrkytetään ja luonnollisesti hajoaa monentyyppisiksi partikkeleiksi, jotkin niistä sisältävät geneettistä materiaalia. Kaikkea tervettä järkeä, logiikkaa, kielenkäyttöä ja tieteellistä eheyttä vastaan tätä prosessia kutsutaan ”viruksen eristämiseksi”.

Sitten tämä monista lähteistä geneettisiä fragmentteja seisältävä keitos alistetaan geneettiselle analyysille joka sitten tietokone-simulaation prosessissa luo oletetun sekvenssin oletetusta viruksesta, niin sanotun in silico -genomin. Yhdelläkään kerralla ei todellista virusta ole varmistettu elektronimikroskopialla. Yhdelläkään kerralla ei ole irrotettu ja sekvensoitu genomia todellisesta viruksesta. Tämä on tieteellinen petos. Havainto, että puhdistamaton näyte – siirrettynä kudosviljelmään myrkyllisten antibioottien, naudan sikiökudosten, lapsiveden ja muiden kudosten kanssa – tuhoaa munuaiskudoksen siihen mitä siihen on laitettu, on annettu todisteeksi viruksen olemassaololle ja patogeenisuudelle. Tämä on tieteellinen petos.1

Kuitenkin virologit ottavat näistä hajonneista soluviljelmistä elektronimikroskooppikuvia ja väittävät niissä näkyvän ”viruksia jotka tulevat ulos soluista”. Millä perusteella he väittävät että näissä kuvissa havaitut partikkelit ovat ”sairauksia aiheuttavia viruksia” eivätkä hajoavien solujen omia struktuureja tai muita menettelyn tuottamia artefakteja?

Ei ole mitään tieteellisesti hyväksyttyä toimintatapaa erottaa partikkelia joka ilmaantuu soluviljelmien hajoavista soluista tai muista soluviljelmiin lisätyistä geneettistä materiaalia sisältävistä lähteistä ulkoapäin tulevasta ”viruksesta”13

Toukokuussa 2020 julkaistussa tutkimuksessa9 todetaan: ”Huomattava yhtäläisyys solunulkoisten vesikkeleiden ja virusten välilä on aiheuttanut melkoisesti ongelmia tutkimuksissa jotka keskittyvät analysoimaan solunulkoisten vesikkeleiden irtoamista virusinfektioiden aikana.” ja myöhemmin kappaleessa: ”Kuitenkin, tähän päivään mennessä, luotettavaa menetelmää joka voi todella taata täydellisen erottamisen (solunulkoiset vesikkelit viruksista) EI OLE OLEMASSA.”

2020 julkaistu tutkimus10: Ulkonäkö voi johtaa harhaan – Covid-19 -negatiivisissa munuaiskoepaloissa viruksenkaltaisia inkluusioita elektronimikroskopiassa.

2004 julkaistussa tutkimuksessa11 todetaan: ”Mahdollisuus sekaannukselle koronaviruspartikkeleiden ja normaalien solujen komponenttien kanssa oli korostettu yksityiskohtaisessa CDC:n ultrarakenteellisessa tutkimuksessa SARS-CoV:n vastuusta vuoden 2003 SARSin leviämisessä.”

CDC tiesi vuonna 2004 että tutkijat eivät tienneet luotettavasti mitä nämä partikkelit olivat. Siitä lähtien ei ole kuulunut sanaakaan tästä. Virologit käyttävät näitä kuvia todisteena viruksen olemassaolosta. Se on petos joka perustuu roskatieteelle kuten kaikki muukin ”Covid-19:ta” liittyvä.14

This image has an empty alt attribute; its file name is cell-culture-debris.webp

Väitetyn SARS-CoV-2 -viruksen ominaisuuksien tai ulkonäön omaavaa partikkelia (kuten on nähty elektronimikroskooppikuvissa) ei ole havaittu ”viljelyssä” ennenkuin proteiiniä sulattavaa entsyymiä nimeltä trypsiini on lisätty sekoitukseen.12 Tämä entsyymi sulattaa uloimman proteiinipäällysteen näistä partikkeleista josta seuraa väitetylle SARS-CoV-2:lle ominainen ”piikkiproteiini” -ulkonäkö.13

Kontrollikokeet kumoavat koko virologian perustan

Soluviljelmistä tehdyt kontrollikokeet osoittavat että soluviljelmien hajoaminen, joka on annettu todisteeksi virusten olemassaololle ja patogeenisuudelle, tapahtuu virologien menettelystä johtuen eikä mistään oletetusta viruksesta. Vuodesta 1954 lähtien virologien käyttämät soluviljelmät eivät todista minkään viruksen olemassaoloa.4,15,16 Tämä on todettu myös Saksan korkeimman oikeuden päätöksessä niinsanotussa ”tuhkarokkovirus-oikeudenkäynnissä” vuonna 2016.2

21.4.2021 molekyylibiologi tri Stefan Lanka teki soluviljelmistä kontrollikokeen ja totesi edellämainitut asiat. Lisäksi hän totesi että saman hajonneen soluviljelmän lyhyistä geenifragmenteista voidaan keinotekoisesti luoda minkä tahansa väitetyn viruksen in silico -genomi.4

John Enders joka kehitti soluviljelymenettelyn vuonna 1954 teki soluviljelmistä kontrollikokeen joka on kuitenkin sivuutettu koko virologiassa. Kontrollikokeensa tuloksesta hän sanoi, verrattuna alkuperäiseen kokeeseensa ”Tuloksia oli mahdoton erottaa toisistaan.”7,15,16

Vuonna 1957 julkaistussa tutkimuksessaan16 Enders toteaa: ”Ruckle on raportoinut samanlaisista havainnoista ja lisäksi eristänyt toimijan apinoiden munuaisskudoksesta joka on erottamaton ihmisen tuhkarokkoviruksesta.”

Ruckle, toinen virologi, julkaisi tutkimuksen joka osoittaa että apinoiden munuaissolujen hajoamistuotteet ovat ”erottamattomia” niinsanotusta tuhkarokkoviruksesta. Nämä ”tuhkarokkovirukseksi” kutsutut partikkelit ovat näännytettyjen ja myrkytettyjen kudosten hajoamistuotteita.

Enders päättää tutkimuksen16 toteamalla: ”Kädellisten soluviljelmien käyttämisessä heikennetyistä viruksista koostuvien rokotteiden tuottamiseen on mahdollinen riski, koska muiden mahdollisesti latentteina kädellisten kudoksissa olevien toimijoiden olemassaoloa ei voida ehdottomasti poissulkea millään tunnetulla menetelmällä.”

Vuonna 1997 Pasteur Instituutin haastattelussa17 väitetyn HIV-viruksen eristämisestä tunnetulta tri Luc Montagnierilta kysyttiin: ”Mutta tulee kohta jossa virus täytyy karakterisoida. Mitä ovat ne proteiinit joista se koostuu?

Tri Luc Montagnier vastasi: ”…viruksen proteiinien analysointi vaatii massatuotantoa ja puhdistusta. Sen tekeminen tarpeellista.”

Molemmat Montagnier vuonna 1983 ja Gallo vuonna 1984 väittivät puhdistaneensa ”HIVin” käyttämällä tunnettua tiheysgradientteihin juovittumista. Kuitenkaan kumpikaan ei julkaissut todisteita sen todistamiseksi että se mitä he kutsuivat ”puhdistetuksi virukseksi” sisältäisi minkään kuvauksen mukaista partikkelia, viruksen kaltainen, ei viruksen kaltainen tai minkään muun kuvauksen mukaista.

Pasteur Instituutin haastattelussa Montagnierilta kysyttiin myös puhdistiko hän HIV:in. Huolimatta ”puhdistetun” viruksen väitteestä 1983 tutkimuksessaan hän vastasi: ”Toistan me emme puhdistaneet”. Kun Montagnierilta kysyttiin puhdistiko Gallo? Hän vastasi: ”En tiedä puhdistiko hän oikeasti. En usko niin”.

Koska oman tunnustuksensa mukaan Montagnier ei puhdistanut partikkeleita joita hän väitti HIV:iksi hänellä ei ollut perusteita väittää että hän oli tunnistanut tiettyjä proteiineja HIViksi ja siten uudeksi virukseksi.

Montagnierin haastattelussa ilmaissuista epäilyistä huolimatta Gallo ja hänen kollegansa väittivät vuonna 1984 puhdistaneensa HIVin, mutta kuten Montagnierilla, hänellä ei ollut elektronimikroskooppisia todisteita partikkeleiden olemassaololle tai puhtaudelle ”puhdistetussa” näytteessä.

Tri Charles Dauget oli Pasteur Instituutin elektronimikroskopisti tri Luc Montagnierille ja tri Francoise Barre-Sinoussille ja yksi 1983 julkaistun Montagnierin paperin kirjoittajista. Djamel Tahi haastatteli Daugetia joulukuussa 2005. Hän kysyi: ”Miksi elektronimikroskooppikuvia puhdistetusta HIV:stä ei ole julkaistu?”

Tri Charles Dauget vastasi: ”Emme ole koskaan nähneet viruspartikkeleita [HIV] puhdistetussa virus [gradientissa]. Mitä me näimme koko ajan oli solujen pirstaleita, ei viruspartikkeleita [HIV].”

HIV-tutkija tri James Hildreth: ”…virus on täysin eksosomi sanan jokaisessa merkityksessä.”

PCR-tekniikan18 keksijä tri Kary Mullis kuului 500-jäseniseen protestiorganisaatioon jotka kyseenalaistivat HIV-AIDS hypoteesin narratiivin ja vaati AIDSin aiheuttajan uudelleentutkintaa. Mullis kertoo haastattelussa19 että Montagnier ei kyennyt antamaan hänelle tutkimusta joka osoittaisi että väitetty HIV aiheuttaisi AIDSin. Myös monet muut asiantuntijat ovat kiistäneet HIVin olemassaolon.20,21,22

Virusten olemassaolosta ei ole mitään todisteita. Se joka väittää että viruksia on olemassa ja että ne aiheuttavat sairauksia VALEHTELEE.

Viitteet:

 1. https://olennaisiafaktoja.files.wordpress.com/2021/10/lausunto-viruksen-eristamisesta-1.pdf
 2. https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/01/10/tri-stefan-lanka-kumoaa-kaikki-vaitteet-virusten-olemassaolosta/
 3. https://idiotiantyranniasta.files.wordpress.com/2021/03/todistekooste-ei-ole-olemassa-viruksia35413.pdf
 4. https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/06/12/stefan-lanka-on-kumonnut-virusopin-lopullisesti/
 5. https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/08/07/virushuijaus-lyhyesti/
 6. https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/08/20/virologian-kulissit-kaatuu/
 7. https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/09/07/mike-adams-haastattelee-laakareita-tom-cowan-ja-andrew-kaufman/
 8. https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/08/17/sairauksien-todelliset-aiheuttajat-2/
 9. The Role of Extracellular Vesicles as Allies of HIV, HCV and SARS Viruses,” Flavia Giannessi, et al, Viruses, 2020 May
 10. Appearances Can Be Deceiving – Viral-like Inclusions in COVID-19 Negative Renal Biopsies by ElectronMicroscopy. Clarissa A. Cassol, 1 Neriman Gokden, 2 Christopher P. Larsen, 1 and Thomas D. Bourne 1 KIDNEY360 1: 824–828, 2020.
 11. GoldsmithCS, Tatti, TD, Ksiazek TG, Rollin PE, Comer JA, Lee WW, Rota PA, Bankamp B, Belini WJ, Saki, SR: Ultrastructural characterization of SARS coronavirus. Emerg Infect Dis 10: 320-326, 2004.
 12. Caly et al, Med J Aust 2020, June; 212 (10) p. 459-462 PMID 3223727. Isolation and Rapid sharing of the 2019 novel coronavirus (SARS-CoV-2) from the first patient diagnosed with Covid-19 in Australia.
 13. https://drtomcowan.com/blogs/blog/what-does-a-virologist-know-about-sars-cov2-as-of-march-21-2021
 14. https://drtomcowan.com/blogs/blog/the-smoking-gun
 15. https://viroliegy.com/2021/09/27/enders-measles-paper-1954/
 16. Measles Virus: A Summary of Experiments Concerned with Isolation, Properties, and Behavior. John F. Enders, Thomas C. Peebles, Kevin McCarthy, Milan Milovanović, Anna Mitus, and Ann Holloway Am J Public Health Nations Health. 1957 Mar; 47(3): 275–282.
 17. http://www.theperthgroup.com/RESPONSE/ParenzeeEPEIsolationSACCourt.pdf
 18. https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2020/06/18/koronavirus-totuus-pcrsta-sen-keksijalta-ja-muilta-asiantuntijoilta/
 19. https://tokentube.net/v/1998655807/Dr-Kary-Mullis-and-other-experts-reveal-HIV-deception
 20. https://tokentube.net/v/3611137479/Dr-Stefan-Lanka-explains-HIV-deception
 21. https://tokentube.net/v/1411625716/Dr-Stefan-Lanka—Why-HIV-Has-Never-Been-Isolated
 22. https://tokentube.net/v/3615435672/Biologist-Christl-Meyer-HIV-does-NOT-EXIST
%d bloggaajaa tykkää tästä: