Koronatestaus on lopetettava välittömästi. Koronatoimet ovat törkeä rikos ihmisyyttä vastaan.

Tässä artikkelissa osoitetaan kaksi kriittistä faktaa koronatestauksesta:

1. Se on terveydelle erittäin haitallista
2. Se on täysin hyödytöntä

Artikkelin alussa tuodaan esiin faktat jotka osoittavat että väitetyn SARS-CoV-2 -viruksen väitetty eristäminen, sekvensointi ja niiden perusteella tehty testausprotokolla on tieteellinen petos. Sen jälkeen osoitetaan testauksessa käytettävän ”näytteenottotavan” olevan vailla mitään järkeviä perusteita ja olevan erittäin haitallinen.

Virushuijauksen menetelmät

SARS-CoV-2 -viruksen ei ole todistettu olevan olemassa eikä sen ole todistettu aiheuttavan mitään sairautta.1,2,3,4,5,6 Oireet ja epidemiologiset havainnot, kuten se että ihmisiä sairastuu samassa paikassa ja samaan aikaan eivät osoita todellista aiheuttajaa.7

SARS-CoV-2 -virusta ei ole todellisuudessa eristetty eikä sen genomia ole selvitetty. Ne lukuisat tutkimukset joissa virheellisesti väitetään että SARS-CoV-2 -virus on eristetty ja että sen genomi on selvitetty ovat epätieteellisiä soluviljelytutkimuksia. Soluviljelmien sisältämistä monista eri geneettisistä lähteistä peräisin olevista lyhyistä geenifragmenteista on tietokoneella keinotekoisesti kyhätty teoreettinen genomi kuvitteellisesta viruksesta, niinsanottu in silico -genomi. Se on tieteellinen petos.1,2,3,4,5

Lukuisat vastaavat soluviljelytutkimukset, niistä tietokoneilla luodut in silico -genomit sekä niistä tehdyt tutkimukset, joissa petoksellisesti väitetään että virus on eristetty ja sen genomi selvitetty, eivät ole todellista eristämistä eivätkä ne todista minkään viruksen olemassaoloa.1,2,3,4,5

Soluviljelmistä tehdyt kontrollikokeet osoittavat että sytopaattinen efekti (soluviljelmien hajoaminen), joka on annettu todisteeksi virusten olemassaololle ja patogeenisuudelle, tapahtuu virologien menettelystä johtuen (soluviljelmien näännyttämisestä ja myrkyttämisestä) eikä mistään oletetusta viruksesta.1,3 Kontrollikokeet osoittavat että vuodesta 1954 lähtien virologien käyttämät soluviljelmät eivät todista minkään viruksen olemassaoloa. Tämä on todettu myös Saksan korkeimman oikeuden päätöksessä niinsanotussa ”tuhkarokkovirus-oikeudenkäynnissä” vuonna 2016.1,2,3

21.4.2021 molekyylibiologi tri Stefan Lanka teki soluviljelmistä uuden kontrollikokeen ja totesi samat edellämainitut asiat. Lisäksi hän totesi että saman hajonneen soluviljelmän lyhyistä geenifragmenteista voidaan keinotekoisesti luoda minkä tahansa väitetyn viruksen in silico -genomi.3

Ei todisteita SARS-CoV-2 -viruksen olemassaolosta

95:ltä terveysviranomaiselta ympäri maailmaa on tiedusteltu SARS-CoV-2 -viruksen eristämistä ja puhdistamista suoraan potilaan eritteestä ilman että sitä on ensin sekoitettu minkään muun geneettisen materiaalin kanssa. Yhdelläkään terveysviranomaisella ei ole sellaista tutkimusta. Yhdelläkään terveysviranomaisella ei ole mitään tieteellisesti pätevää todistetta että väitetty SARS-CoV-2 -virus olisi todellisuudessa edes olemassa!1,2,3,4,5,15

Petoksellinen testiprotokolla

Väitetyn SARS-Cov-2 -viruksen testausta vasten PCR-protokollan tehneet professori Christian Drosten ja muut tutkijat toteavat tutkimuksessaan että he tekivät testin ilman että heillä oli virusmateriaalia käytössään. He käyttivät tietokannasta peräisin olevia sekvenssejä – jotka nekään eivät ole mistään todellisesta viruksesta peräisin vaan samalla tavoin keinotekoisesti luotuja in silico -sekvenssejä – väitetyn SARS-CoV-2:n testauksessa käytettävän testin luomiseen!4

PCR-tekniikan keksijä Kary Mullis painotti että PCR:ää ei tule käyttää testaamiseen koska se ei sovellu siihen! PCR ei ole testi eikä diagnostinen väline vaan valmistusmenetelmä.13

PCR-tekniikkaan liittyy olennaisesti seuraavat seikat:

Mistä käytettävät primer-sekvenssit ovat peräisin? Eli onko sekvenssejä joita testillä etsitään vain etsittävässä asiassa vai löytyykö niitä muistakin näytteessä olevista asioista? Esimerkiksi ihmisen genomissa 90 sekvenssiä ja 90 meissä elävän mikrobin sekvenssiä ovat täsmälleen yhteensopivia väitetyn SARS CoV-2:n testausta varten käytettyjen PCR-primer-sekvenssien kanssa.1,2,15

Näytteen kasvattamiseksi käytettävien syklien määrä eli montako kertaa näytettä voimistetaan. Mitä useampia kierroksia näytettä voimistetaan sitä ”likaisemmaksi” näyte muuttuu koska siihen syntyy sellaisia sekvenssejä joita näytteessä ei ollut alunperin. Syklien määrää muuttamalla vaikutetaan hyvin paljon siihen kuinka suuri osuus tuloksista on positiivisia ja kuinka paljon negatiivisia.

Näitä tekijöitä muuttamalla voidaan halutessa saada enemmän ”positiivisia” tai enemmän ”negatiivisia” tuloksia, riippuen siitä mitä halutaan milloinkin osoittaa.

Nämä faktat selittävät myös miksi positiivisia tuloksia on saatu täysin terveistä ihmisistä, eläimistä, kasveista, hedelmistä ja jopa virvoitusjuomista.

Myös ”vasta-ainetestit” ovat täysin merkityksettömiä

Artikkelissa Vasta-aineiden väärintulkintaa, alunperin julkaistu saksaksi, tri Stefan Lankaa on lainattu:

”Kun solut hajoavat kehon reaktio on muodostaa sulkevia aineita (globuliineja), pieniä proteiinikappaleita jotka välittömästi laajenevat hapossa, tulevat tasaisiksi ja ristiinsitoutuvat niiden vetysulfidiryhmien kanssa, joihin energia varastoituu, muiden proteiinien ja muiden asioiden kanssa.”

On huomautettava että miljoonia soluja kuolee joka päivä; solukuolema on siten normaali osa ihmisen elämää. Solut voivat kuitenkin kuolla prosessien kautta jotka eivät ole normaaleja ja nämä ovat laajalti seurausta moninaisille myrkyllisille aineille ja vaikutteille altistumisesta. Normaalia suurempi soluvaurio ja kuolema antaa siten selvän selityksen suurelle määrälle ’globuliineja’ jotka voidaan havaita ’vasta-aine titraus testillä’; kuten Stefan Lanka selittää,

”Lisääntyminen ei ole mitään muuta kuin kehon reaktio myrkytykselle [adjuvanteille], kun keho on myrkytetty, nämä myrkyt repivät reikiä soluihin ja solut tuhoutuvat.”

Se tosiasia että myrkyille altistumisesta seuraa suuri määrä globuliineja myös selittää näiden proteiinien esiintyvyyden rokotteen jälkeen.
——–

”Vasta-aineiden” sitomisominaisuus ei ole spesifinen. Ne sitoutuvat kaikkeen mahdolliseen ja tätä voidaan mielin määrin manipuloida laboratoriossa muuttamalla happamuusastetta detergenteillä (huuhteluaineilla) jotka muuttavat mineraalipitoisuutta; näin voidaan saada aikaan sitoutuminen tai ei.2
——–

Kaikki virustestit ovat siis täysin merkityksettömiä. Kuitenkin juuri testien perusteella on perusteltu kaikki ”koronatoimet” ympäri maailmaa.

Viranomaisten perustelut testaukselle pelkkiä valheita

Jokainen ymmärtää että sellaista mitä ei ole olemassa ei voi myöskään testata – millään tavalla! Kuten monilla faktoilla on jo osoitettu, itse testattavaa asiaa, väitettyä SARS-CoV-2 -virusta, ei ole todistettu olevan edes olemassa! Virologeilla on ainoastaan tietokoneella keinotekoisesti kyhätty genomi jollaista ei ole olemassa missään todellisuudessa!

Kuitenkin viranomaiset väittävät että testaamalla voidaan seurata viruksen leviämistä ja tulosten perusteella määrätä koronatoimia leviämisen estämiseksi.

Kaikista rajoituksista, maskeista, testeistä, karanteeneista ja rokotuksista huolimatta väitetyn viruksen on väitetty leviävän virustestien tulosten perusteella. Testit ja muut koronatoimet ovat näiden faktojen valossa täysin hyödyttömiä.

Todellisuudessa kyse ei ole mistään viruksesta eikä sen leviämisestä vaan illuusion luomisesta sekä paljon pahemmasta agendasta.

”Koronatestaamisen” todelliset syyt

”Testauksella” ylläpidetään valepandemiaa ja lietsotaan paniikkia. Media uutisoi jatkuvasti tartunnoista jotka eivät ole mitään tartuntoja vaan positiivisia tuloksia testeistä jotka eivät edes testaa mitään virusta kuten jo aiemmin todettiin.

Testien näytteenottotavalle ei ole mitään järkeviä perusteluja

Viranomaisten mukaan väitetty SARS-CoV-2 -virus leviää ilmassa ja kosketuksella joilla perustellaan esim maskit, käsidesi ja sosiaalinen eristäytyminen. Mikäli väitetty virus leviää ilmassa esim hengittämällä, puhumalla tai yskimällä niin miksi testien näytteenotto tapahtuu kaivamalla näytettä läheltä aivoja syvältä pään sisältä? Nenän kautta tungetaan puikko jonka kärjessä olevilla jäykillä piikeillä hangataan aivolisäkkeen kohdalla olevaa kudosta. Monet ovat kuvailleet toimenpidettä erittäin kivuliaaksi ja saaneet siitä pysyviä hermovaurioita.

Tällaiset toimet rikkovat useita kohtia ihmisoikeussopimuksissa ja lääketieteen eettisissä säännöstöissä, kuten Nurembergin säännöstö, Oviedon sopimus, Belmontin raportti, Helsingin julistus, Unescon julistus bioetiikasta jne.12

Näissä ihmisoikeussopimuksissa mainitaan mm seuraavaa:

 • toimenpiteisiin vaaditaan tietoinen vapaaehtoinen suostumus
 • terveyteen kohdistuva toimenpide voidaan suorittaa vain, jos kyseinen henkilö on antanut suostumuksensa vapaasta tahdostaan ja tietoisena kaikista asiaan vaikuttavista seikoista
 • kyseiselle henkilölle on annettava etukäteen asianmukainen selvitys toimenpiteen tarkoituksesta ja luonteesta sekä sen seurauksista ja riskeistä
 • kyseinen henkilö voi vapaasti peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa
 • toimenpiteestä tulee koitua yhteiskunnan hyväksi sellaisia hyödyllisiä tuloksia, joita ei muilla tutkimusmenetelmillä ja -keinoilla saada; se ei saa olla luonteeltaan umpimähkäinen eikä tarpeeton
 • toimenpide on suoritettava kaikkea tarpeetonta ruumiillista tai henkistä kärsimystä ja vauriota välttäen
 • toimenpiteestä aiheutuva riski ei koskaan saa olla suurempi kuin sillä ratkaistavan ongelman humanitaarinen merkitys

”Koronatoimet” rikkovat kaikkia edellämainittuja seikkoja! Sellaisiin toimiin pakottaminen on rikos ihmisyyttä vastaan! Esimerkiksi Nurembergin oikeudenkäynneissä annettiin kuolemantuomioita pakotettuja lääketieteellisiä toimenpiteitä tehneille ja muihin rikoksiin ihmisyyttä vastaan syyllistyneille. Syyllisiä ei auttanut puolustelu ”Noudatin vain esimiehen käskyjä”.

Yhteenvetoa perusoikeuksista

Näytteenottopuikkojen sisältö

Tarkemmat tutkimukset ”koronatestauksessa” käytetyistä näytepuikoista osoittavat niiden sisältävän erittäin myrkyllisiä aineita.16 Biomateriaalitutkija tri Antonietta Gatti17 on Italian teknologiaintituutin nanotoksikologian projektin INESEn koordinaattori. Hän tutki useita testinäytepuikkoja mikroskoopilla ja analysoi niiden sisältöjä.

Ärsyttävä tulos: PCR-testin näytteenottopuikot ovat tehty kovista materiaaleista ja sisältävät monenlaisia hopeasta, alumiinista, titaniumista, lasikuidusta jne tehtyjä nanopartikkeleita joita ei ole ilmoitetettu paketin tiedoissa. Kun ne tunkeutuvat limakalvoille ne aiheuttavat haavoja ja tulehdusta. Korva-, nenä- ja kurkkulääkärit kertoivat 2020Newsille18 että he havaitsevat enemmän kovettuneita limakalvoja ihmisillä joita on testattu usein.16

Eheytensä menettäneet limakalvot eivät kykene estämään bakteereja ja hometta kun ne tavoittavat ilmatiet kuten myös lastenlääkäri Eugen Janzen19 raportoi. Mikrobit kulkeutuvat ilmateihin ilman minkäänlaista suodatinta.16

Toisen PCR-näytepuikoista tehdyn riippumattoman Slovakiassa tehdyn tutkimuksen20 mukaan löytynyt materiaali oli Darpan patentoimaa hydrogeeliä, litiumia ja nailonia.16

Tärkeä ote:

”Nailonkuitujen fragmenttien sekoituksen jälkeen Darpa hydrogeeli pysyy litiumin kanssa nasaalilimakalvoilla aivolisäkkeen ja käpyrauhasen alla. Tämä sekoitus reagoi elävien rakenteiden kanssa muodostaen kiteitä jotka ovat käpyrauhasen (jolla on oma sähkömagneettinen kenttä) mukaisesti suuntautuneita. Kiteiden muoto määrittää käytetyn hydrogeelin tyypin. Kiteiden sisältämästä litiumista johtuen ne ovat johtavia. Kiteet voivat vastaanottaa sähkömagneettisia signaaleja lähettimestä soluun ja välittää sähkömagneettisia signaaleja solusta lähettimeen. Nämä ovat nano-antenneja.”16

Litiumi, alumiini ja elohopea (joita on laajalti käytetty rokotteissa) ovat erittäin myrkyllisiä käpyrauhaselle. Pieni annos litiumia estää käpyrauhasen toiminnan ja suuri annos tuhoaa sen täysin.16

Tärkeä ote:

”Darpan hydrogeeli ja litiumi estävät ja tuhoavat käpyrauhasen ja tekevät ajattelevasta ihmisestä hallittavan biorobotin. Hydrogeeli on aktiivisen aineen kuljettaja, sen tehtävä on toimittaa aine kehoon ennalta määrättyyn paikkaan.”16 – katso kuvat: Nutritruth.org20

Ivermektiini jonka on havaittu olevan tehokas ja turvallinen hoito Covidiin liuottaa hydrogeelikiteitä. Tämä halpa hoito on laajalti sensuroitu korruptoituneiden terveysviranomaisten toimesta.16

PCR-näytepuikot sisältävät myös etyleenioksidia, maanviljelyssä käytettyä tuholaismyrkkyä joka aiheuttaa syöpää.16

Gattin tutkimus osoittaa etttä PCR-näytepuikko tuhoaa luonnollisen limakalvon mikä altistaa lisäinfektioille. Lisäksi hydrogeeli aiheuttaa veritulppia verisuonissa.16


—————-

Teknologia- ja lääkeyhtiöiden pyrkimykset

Grafeenioksidi reagoi sähkömagneettisiin kenttiin ja sitä käytetään esimerkiksi hydrogeeleissä, lääkekuljettimina, biosensoreissa jne. Grafeenioksidia ja muita sen kaltaisia nanopartikkeleita on löytynyt esimerkiksi testinäytepuikoista, maskeista ja rokotteista. Ainakin teknologia- ja lääkeyhtiöillä on suuria intressejä grafeeniin, 5G:hen ja esineiden internetiin liittyen:

Neuralink

Elon Musk ja muut vastaavat tahot ovat jo kauan kertoneet tavoitteestaan yhdistää teknologiaa ihmisen hermostoon. Neuralink korporaatio on Elon Muskin ja muiden perustama neuroteknologiayhtiö joka kehittää implantoitavia aivo-kone -yhteenliittymiä. Yhtiön päämaja on San Franciscossa ja yhtiö käynnistettiin 2016. Perustamisestaan lähtien yhtiö on palkannut korkean profiilin neurotieteilijöitä lukuisista yliopistoista. 2019 heinäkuuhun mennessä se oli vastaanottanut 159 miljoonaa dollaria ja työllisti 90 työntekijää. Tuohon aikaan Neuralink ilmoitti että se työskenteli laitteella joka kykenee implantoimaan hyvin ohuita (4 to 6 μm) säikeitä aivoihin ja demonstoi järjestelmää joka luki informaatiota laboratoriorotasta 1500 elektrodin kautta. He ounastelivat aloittavansa ihmiskokeet 2020 mutta ovat siirtäneet ennusteen vuoteen 2021.

https://en.wikipedia.org/wiki/Neuralink


Grafeenioksidia sisältävät hydrogeelit biolääketieteellisiin sovelluksiin

Grafeenia ja grafeenijohdannaisia, kuten grafeenioksidi, on sisällytetty hydrogeeleihin parantamaan tavanomaisten hydrogeelien ominaisuuksia, kuten mekaanista lujuutta, ja/tai kehittämään uusia toimintoja, kuten sähkönjohtavuutta ja lääkekuormausta/toimitusta. Grafeenijohdannaisten ja lukuisten pienien tai makromolekyylien ainutlaatuiset molekyylivuorovaikutukset mahdollistavat erilaisiin biolääketieteellisiin sovelluksiin sopivien monenlaisten toiminnallisten hydrogeelien valmistamisen.

https://www.nature.com/articles/s41428-020-0350-9


Suonensisäisesti injektoidun toiminnallistetun grafeenioksidin kasaantuminen ja myrkyllisyys hiirissä

Tässä tutkimuksessa pitkäaikainen suonensisäisesti injektoitu poly sodium 4-styrenesulfonaatilla (PSS) toiminnallistetun nanografeenioksidin (NGO) in vivo -biolevinneisyys oli systemaattisesti tutkittu ja NGO-PSS nanopartikkelien mahdollinen myrkyllisyys oli tutkittu yli 6 kuukauden ajalta. Tutkimustuloksemme osoittivat että nanopartikkelit kasaantuvat pääsääntöisesti keuhkoihin, maksaan ja haimaan joissa ne pysyvät vähintään 6 kuukautta. Nämä nanopartikkelit aiheuttavat akuutin maksavaurion sekä keuhkojen, maksan ja haiman kroonisen tulehduksen, jotka ovat todistettu veren biokemiallisilla tuloksilla ja kudosopillisilla tutkimuksilla.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26099253/


Katsaus myrkyllisyystutkimuksiin grafeenipohjaisista nanomateriaaleista laboratorioeläimissä

Teimme yhteenvedon grafeenipohjaisista nanomateriaaleista laboratorioeläimissä myrkyllisyystutkimusten tuloksista. Hengitysteiden altistuminen grafeenille ja grafeenioksidille aiheutti akuutin ja subakuutin keuhkotulehduksen. Henkitorveen laitettu grafeeni läpäisi ilma-veri -esteen vereen ja suonensisäisesti laitettu grafeenioksidi levittäytyi pääasiassa keuhkoihin, maksaan ja haimaan.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28161457/


Reitityskäytännöt biologisille isännille

Patentti: US10163055B2

Menetelmät, järjestelmät ja tuotteet tarjoavat käyttöliittymät isäntien sisäisen ja isäntien välisten verkkojen välillä biologisissa isännissä. Neuroalueellisia käännöksiä suoritetaan reitittämään kommunikaatiota biologisiin isäntiin ja niistä takaisin. Bioalueellisia käännöksiä voidaan myös suorittaa reitittämään kommunikaatiota biologisiin isäntiin ja niistä takaisn.

https://patentimages.storage.googleapis.com/87/a6/d7/8263d8c3801188/US10163055.pdf


Kehon aktiivisuusdataa käyttävä kryptovaluuttajärjestelmä

Patentti WO2020060606A1

Ihmisen kehon aktiivisuuteen liittyvää käyttäjälle annettua tehtävää voidaan käyttää kryptovaluutan louhimisprosessissa. Palvelin voi antaa tehtävän käyttäjän laitteelle joka on kommunikatiivisesti kytketty palvelimeen. Kommunikatiivisesti kytketty tai käyttäjän laitteeseen sisältyvä sensori voi aistia käyttäjän kehon aktiivisuuden. Kehon aktiivisuusdataa voidaan tuottaa käyttäjästä aistitun kehon aktiivisuuden perusteella. Käyttäjän laitteeseen kommunikatiivisesti kytketty kryptovaluuttajärjestelmä voi verifioida täyttääkö kehon aktiivisuusdata yhden tai useamman kryptovaluuttajärjestelmän asettaman ehdon ja palkita kryptovaluutalla sellaisen käyttäjän jonka kehon aktiivisuusdata on verifioitu.

https://patentimages.storage.googleapis.com/58/f5/bf/bf453d0035610f/WO2020060606A1.pdf


Grafeeni aktiiviset sensoriryhmät pitkäaikaiseen ja langattomaan laajan taajuusalueen aivojen epikortikaalisen aktiivisuuden kartoittamiseen

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33431878/


Euroopan Unionin rahoittama Grafeeni Lippulaiva -projekti

https://graphene-flagship.eu/


Eurooppa investoi miljardi euroa tullakseen ”Grafeenilaaksoksi”

https://spectrum.ieee.org/europe-invests-1-billion-to-become-graphene-valley

ID2020

Teknologia- ja lääkeyhtiöiden sekä korruptoituneiden poliitikkojen toimesta ajetaan vimmalla 5G:tä, esineiden internetiä ja digitaalista identiteettiä (ID2020-hanke). jotka toteutuessaan johtaisivat kansalaisten totaaliseen kontrollointiin.

https://vastavalkea.fi/2020/04/08/who-suunnittelee-rahoittajineen-digitaalista-id2020-identiteettia/

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu

Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018-2037 Yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia. (Sivulla 189 alkaa DNA -osio. Sivulla 199 WiFi -kentällä vakoilu)

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/tuvj_1+2018.pdf

Agenda ”koronatoimien” taustalla

Näiden faktojen valossa ainoita uskottavia syitä miksi ”koronatestin” ”näytteenotto” tehdään pään sisältä on nanopartikkeleiden kiinnittäminen keskeisille alueille hermostoon ja aivoihin sekä niihin pääsyn helpottaminen vaurioittamalla niitä ympäröiviä kudoksia.

Millään muullakaan ”koronatoimella” ei ole mitään tekemistä terveyden suojelemisen kanssa. Päinvastoin niiden on osoitettu olevan terveydelle erittäin haitallisia; ne ovat sairastuttaneet ja tappaneet valtavan määrän ihmisiä. Sen lisäksi ne ovat romahduttaneet maailman talouden ja vieneet toimeentulon valtavalta määrältä ihmisiä.

Kaikki edellämainitut faktat osoittavat mistä etukäteen suunnitellussa ja harjoitellussa valepandemiassa14 kaikkine ”koronatoimineen” on todellisuudessa kyse. Se on toteutettu Maailman talousfoorumin, YK:n ja muiden vastaavien tahojen transhumanistisen agendan ja uuden maailmanjärjestyksen toteuttamiseksi.8,9 Käytännössä se on vallan keskittämistä ja ihmisten totaalista kontrollointia teknologialla ja käyttäytymisen manipuloinnilla.10

Kyse on rikoksesta ihmisyyttä vastaan.11 Jokaisen velvollisuus on kieltäytyä noudattamasta sellaisia toimia, käskyjä, määräyksiä, säädöksiä ja lakeja jotka ovat todellisuudessa rikollisia ja joille alistuminen mahdollistaa tyrannian. Jokaisen velvollisuus on myös aktiivisesti toimia oikean tiedon leviämiseksi ja rikollisten toimien poistamiseksi.

Nurembergin säännöstö

Vuonna 1947 sotarikostuomioistuin langetti tuomion 23 saksalaiselle syytetylle Nürnbergissä. Syytetyistä useimmat olivat lääkäreitä ja syytettyinä rikoksista, joihin liittyi ihmisiin kohdistuvia kokeita. Oikeudenkäynnissä vahvistettiin kymmenen normia, joita lääkärien on noudatettava suorittaessaan ihmisiin kohdistuvia kokeita.

Luvalliset lääketieteelliset kokeet

Valtaosa esitetystä todistusaineistosta osoittaa, että tietyntyyppiset ihmiseen kohdistuvat lääketieteelliset kokeet ovat kohtuullisen selvästi määritellyissä rajoissa suoritettuina lääkärikunnan vallitsevan etiikan mukaisia. Niiden puolestapuhujat perustelevat katsantokantaansa sillä, että ihmiseen kohdistuva kokeilu hyödyttää yhteiskuntaa tuloksin, joita ei muilla tutkimusmenetelmillä tai -keinoilla saada. Yleisesti ollaan kuitenkin yhtä mieltä siitä, että moraalin, etiikan ja lain velvoitteiden täyttämiseksi on noudatettava tiettyjä perusperiaatteita:

 1. Koehenkilön vapaaehtoinen suostumus on olennainen. Tämä tarkoittaa, että kyseisellä henkilöllä tulee olla lain mukainen kelpoisuus suostumuksen antamiseen; hänen asemansa tulee olla sellainen, että hänellä on vapaa valintavalta, minkäänlaisen väkivallan, vilpin, petoksen, uhan, harhaanjohtamisen tai muun ulkoisen pakon tai painostuksen puuttumatta päätöksentekoon. Hänellä tulee olla riittävästi tietoa ja käsitystä kyseisestä tutkimuskohteesta, niin että hän kykenee ymmärtäen ja asiasta perillä ollen tekemään päätöksensä. Tämä ehto edellyttää, että koehenkilön myönteinen ratkaisu hyväksytään vasta kun hänelle on selvitetty kokeen luonne, kesto ja tarkoitus; sen menetelmä ja suoritustapa; kaikki sen aiheuttamat epämukavuudet ja vaarat, joita kohtuuden mukaan on pidettävä odotettavissa olevina ja kokeeseen osallistumisesta mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset hänen terveyteensä ja henkilöönsä.

  Jokainen, joka suunnittelee tutkimusta, johtaa sitä tai on sitä suorittamassa, on velvollinen varmistautumaan suostumuksen pätevyydestä ja on vastuussa siitä. Tämä velvollisuus ja vastuu on henkilökohtainen eikä sitä voi seuraamuksetta siirtää toiselle.
 1. Kokeesta tulee koitua yhteiskunnan hyväksi sellaisia hyödyllisiä tuloksia, joita ei muilla tutkimusmenetelmillä ja -keinoilla saada; se ei saa olla luonteeltaan umpimähkäinen eikä tarpeeton.
 2. Koe on niin suunniteltava ja sen on perustuttava eläinkokeiden tuloksiin ja luonnontieteelliseen tietoon sairaudesta tai muusta tutkittavasta ongelmasta, että ennalta arvioidut tulokset oikeuttavat kokeen suorittamisen.
 3. Koe on suoritettava kaikkea tarpeetonta ruumiillista tai henkistä kärsimystä ja vauriota välttäen.
 4. Mitään sellaista koetta ei saa suorittaa, josta on a priori syytä arvella olevan seurauksena kuolema tai invalidisoiva vamma; paitsi ehkä sellaisia kokeita, joissa koetta suorittavat lääkärit ovat itse koehenkilöinä.
 5. Kokeesta aiheutuva riski ei koskaan saa olla suurempi kuin kokeella ratkaistavan ongelman humanitaarinen merkitys.
 6. Riittävin valmisteluin ja asianmukaisin keinoin ja välinein on varustauduttava suojelemaan koehenkilöä etäisiltäkin vahingoittumisen, vammautumisen tai kuoleman mahdollisuuksilta.
 7. Kokeita saavat suorittaa vain tieteellisesti pätevät henkilöt. Kokeen suorittajilta tai sen suoritukseen osallistuvilta on kaikissa kokeen vaiheissa edellytettävä korkeimmantasoista taitoa ja huolellisuutta.
 8. Koehenkilöllä tulee kokeen aikana olla vapaus osaltaan lopettaa koe, jos hän on joutunut ruumiilliseen tai henkiseen tilaan, jossa kokeen jatkaminen tuntuu hänestä mahdottomalta.
 9. Kokeesta vastaavan tutkijan tulee kokeen aikana olla valmis keskeyttämään koe missä vaiheessa tahansa, jos hänellä on riittävät perusteet arvella – hyvässä uskossa, parasta mahdollista taitoa soveltaen ja huolellisesti harkiten kuten häneltä edellytetään – että kokeen jatkaminen todennäköisesti johtaa koehenkilön vahingoittumiseen, vammautumiseen tai kuolemaan.

https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/etiikka/nurnbergin-saannosto/

…………

Oviedon sopimus

II LUKU
Suostumus
5 artikla
Yleissääntö

Terveyteen kohdistuva toimenpide voidaan suorittaa vain, jos kyseinen henkilö on antanut suostumuksensa vapaasta tahdostaan ja tietoisena kaikista asiaan vaikuttavista seikoista.

Kyseiselle henkilölle on annettava etukäteen asianmukainen selvitys toimenpiteen tarkoituksesta ja luonteesta sekä sen seurauksista ja riskeistä.

Kyseinen henkilö voi vapaasti peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

————–

Viitteet:

 1. https://olennaisiafaktoja.files.wordpress.com/2021/10/lausunto-viruksen-eristamisesta-1.pdf
 2. https://idiotiantyranniasta.files.wordpress.com/2021/03/todistekooste-ei-ole-olemassa-viruksia35413.pdf
 3. https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/06/12/stefan-lanka-on-kumonnut-virusopin-lopullisesti/
 4. https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/08/07/virushuijaus-lyhyesti/
 5. https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/08/20/virologian-kulissit-kaatuu/
 6. https://vastavalkea.fi/2020/04/10/thl-kuolema-luokitellaan-covid-kuolemaksi-riippumatta-varsinaisesta-kuolinsyysta/
 7. https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/08/17/sairauksien-todelliset-aiheuttajat-2/
 8. https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2020/07/13/rikollinen-agenda-2030/
 9. https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/09/01/vallan-keskittamista-ja-totaalista-kontrollointia-valepandemialla-ja-teknologialla/
 10. https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2020/12/08/psykologit-ohjaavat-vaeston-manipulointia/
 11. https://www.bitchute.com/video/ENUBey5r24u0/
 12. https://odysee.com/Covid-19-Myths-Premium-Replay–Part-3–%E2%80%93-Covid-19-Myths:b (kohdasta 56 min 15 sek)
 13. Totuus PCR:stä sen keksijältä ja muilta asiantuntijoilta
 14. Pandemiaharjoitus Event 201
 15. Mike Adams haastattelee lääkäreitä Tom Cowan ja Andrew Kaufman
 16. https://www.holistichealthonline.info/pcr-swabs/
 17. https://www.azonano.com/experts.aspx?iExpertID=151
 18. https://2020news.de/pcr-teststaebchen-partikel-wirken-wie-asbest-im-koerper/
 19. https://2020news.de/kinderarzt-janzen-unnoetig-gefaehrliche-testmethode/
 20. https://www.nutritruth.org/single-post/analysis-of-test-sticks-from-surface-testing-in-the-slovak-republic-confirmation-of-genocide