Väitetty koronaviruspandemia on täysi valhe ja petos. Väite että SARS-CoV-2 -virus on olemassa ja että se aiheuttaa sairautta on valhe ja petos. Petoksen ja valheiden perusteella määrätyt toimet ovat rikos. Kansainvälinen lakimiesryhmä on todennut että kyse on rikoksesta ihmisyyttä vastaan. 11

 • Väitetyn SARS-CoV-2 -viruksen ei ole todistettu olevan olemassa eikä sen ole todistettu aiheuttavan mitään sairautta 1,2,3,5
 • Väitetyt tartunnat eivät ole mitään tartuntoja vaan positiivisia tuloksia testeistä jotka eivät testaa mitään virusta 4
 • Kuolinsyyksi on merkitty ”Covid-19” riippumatta todellisesta kuolinsyystä 6
 • Kaikki väitettyyn koronavirukseen liittyvät tartuntatilastot ja kuolintilastot ovat vääriä 4,6

Tutkimukset joissa väitetään että virus on eristetty ovat soluviljelytutkimuksia jotka eivät todista minkään viruksen olemassaoloa. Todellisuudessa minkään väitetyn viruksen ei ole koskaan todistettu olevan olemassa eikä niiden ole koskaan todistettu aiheuttavan mitään sairautta. Kaikkien väitettyjen virusten genomit ovat keinotekoisesti kyhätty tietokoneella kuvitteellisen viruksen teoreettiseen genomiin jollaista ei todellisuudessa ole olemassa. Virustestit eivät testaa mitään virusta.1,2,3,4,5 Oireet ja epidemiologiset havainnot eivät osoita aiheuttajaa.7 Nämä ovat tieteellisiä faktoja joista löytyy tarkemmin tietoa viitatuista lähteistä.

Millekään ”koronatoimelle”, kuten rajoitukset, maskit, mittaukset, testit, rokotukset ja rokotepassit, ei ole mitään tieteellistä perustetta. Todellinen syy niille on Maailman talousfoorumin, YK:n ja muiden vastaavien tahojen agenda uudesta maailmanjärjestyksestä, mikä on käytännössä vallan keskittämistä ja kontrolloinnin lisäämistä minkä kyseiset tahot ovat avoimesti kertoneet.8,9 Hallitukset ovat värvänneet psykologeista koostuvia käyttäytymistieteellisiä tutkimusryhmiä väestön manipulointia varten.10

”Koronatoimien” määrääminen ja toteuttaminen ovat vakavia rikoksia

Tilanne jossa kuka tahansa kehottaa, painostaa tai pakottaa mihin tahansa koskemattomuutta, terveyttä, yksityisyyttä, vapautta ja ihmisyyttä loukkaavaan toimenpiteeseen, kuten:

 • tiedustelee terveyteen liittyviä tietoja (esim rokotepassi)
 • kehottaa, painostaa tai pakottaa mihin tahansa lääketieteelliseen toimenpiteeseen (maski (hengityksen estäminen), mittaus, testaus, rokotteet, eristäminen jne)
 • kehottaa, painostaa tai pakottaa tekemään terveydelle haitallisia asioita (maski (hengityksen estäminen), mittaus, testaus, rokotteet, eristäminen jne)
 • edellämainittuihin tai muihin vastaaviin seikkoihin liittyen estää tai rajoittaa vapautta

Edellämainittuihin tai muihin vastaaviin toimiin kehottava, painostava, pakottava tai niitä millään tavalla edistävä tai toimeenpaneva henkilö syyllistyy vakavaan rikokseen. Kyse on rikoksesta ihmisyyttä vastaan.

Kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin on kirjattu oikeus koskemattomuuteen ja vapauteen. Mihin tahansa lääketieteelliseen toimenpiteeseen vaaditaan tietoinen vapaaehtoinen suostumus. Tietoisen vapaaehtoisen suostumuksen ohittaminen on rikos ihmisyyttä vastaan kuten useissa kansainvälisissä sopimuksissa on todettu: Nurembergin sopimus, Oviedon sopimus, Helsingin julistus, Belmontin raportti, Unescon julistus bioetiikasta jne.12

Käsky, painostus tai kehotus, kritiikin kohteeksi joutuminen, konfliktin välttäminen, toimeentulon säilyttäminen tai muu vastaava eivät ole päteviä perusteita yksityisyyden, vapauden ja koskemattomuuden loukkaamiselle ja/tai terveyden vaarantamiselle. Esimerkiksi Nurembergin oikeudenkäynneissä annettiin kuolemantuomioita pakotettuja lääketieteellisiä toimenpiteitä tehneille ja muihin rikoksiin ihmisyyttä vastaan syyllistyneille. Syyllisiä ei auttanut puolustelu ”Noudatin vain esimiehen käskyjä”.

Toimintamalli tilanteeseen jossa millään tavalla pakotetaan, painostetaan, kehotetaan tai edes vihjataan noudattamaan ”koronatoimia” tai kysellään terveyteen liittyviä asioita. Kyse on vakavasta rikoksesta:

Nimet, paikka ja aika talteen

 • Mikä Teidän nimi on?
 • Kuka on antanut sellaiset ohjeet?

Rikoksen ja vastuun osoittaminen

Te syyllistytte rikokseen:

 • kysymällä terveyteen liittyviä tietoja
 • kiristämällä minua estämällä vapauden ja/tai palvelut mikäli kieltäydyn lääketieteellisistä ja/tai terveydelle haitallisista toimista (maski (hengityksen estäminen), mittaus, testaus, rokotteet, eristäminen jne)
 • kehottamalla tai painostamalla minua vahingoittamaan omaa terveyttäni (maski (hengityksen estäminen), mittaus, testaus, rokotteet, eristäminen jne)
 • loukkaamalla yksityisyyttä, vapautta, koskemattomuutta ja ihmisyyttä
 • syrjimällä terveyteen liittyvillä tai muilla seikoilla
 • kehottamalla, painostamalla tai pakottamalla terveydelle haitallisiin toimenpiteisiin
 • kehottamalla, painostamalla tai pakottamalla lääketieteellisiin toimenpiteisiin
 • lääketieteellisiin toimenpiteisiin vaaditaan tietoinen vapaaehtoinen suostumus. Kieltäydyn lääketieteellisistä toimenpiteistä
 • nämä toimet ovat ihmisoikeussopimuksien vastaisia
 • Te syyllistytte rikokseen ja Te olette henkilökohtaisesti vastuussa

Toimia toteuttavat henkilöt saattavat puolustella toimintaansa esimerkiksi: ”Noudatamme meille annettuja ohjeita” tai ”Koronavirukselta suojautumiseksi” tai ”Millä perusteella väität että maskin pitäminen on haitallista?” tai ”Miksi et ole ottanut rokotetta? tai ”Noi on salaliittoteorioita” tai ”Voit mennä muualle missä ei ole rajoituksia”.

Ei kannata väitellä vaan todeta suoraan ja jämäkästi:

 • Te syyllistytte rikokseen ja Te olette henkilökohtaisesti vastuussa

Kun tiedot on saatu ja asia on ilmoitettu rikokseen syyllistyneille, tulee alunperin tarkoitettua asiointia jatkaa, mikäli se on oman tahdon mukaista ja tilanteessa mahdollista. Jos rikokseen syyllistynyt henkilö ei suostu antamaan tietoja tulee tämä seikka laittaa muistiin. Jos asiointi estetään tulee tämäkin tieto ottaa talteen. Näitä tietoja voidaan käyttää rikokseen syyllistyneitä henkilöitä vastaan.

Tyhmyyttä, pahuutta ja pelkuruutta

Mietittävää ”koronatoimia” toteuttaville ja niiden noudattamista vaativille henkilöille, kuten liikkeiden, virastojen, laitosten, koulujen ym henkilökunnalle jne: Kuka on vastuussa kun tilassa oleva henkilö pyörtyy, kaatuu ja vammautuu maskin (hengityksen estämisen) seurauksena? Kuka on vastuussa kun henkilö sairastuu, vammautuu tai kuolee maskin (hengityksen estämisen), mittauksen, testin tai rokotteen seurauksena?

Suurin osa toimittajista, poliitikoista, viranomaisista, lääkäreistä ja juristeista on täysin korruptoituneita. Sen sijaan että he toimisivat oikein ja toisivat totuuden esiin, he alistuvat, vaikenevat ja tavoittelevat valheellista turvaa ajattelemalla lyhytnäköisesti vain omaa näennäistä etua ymmärtämättä että jatkuvasti paheneva tyrannia kohdistuu myös heihin ja heidän omaisiin mikäli sitä ei nyt pysäytetä. Kyse on joko tyhmyydestä, pahuudesta tai pelkuruudesta tai niistä kaikista.

Väitetty koronaviruspandemia on täysi valhe ja petos ja sen verukkeella määrätyt ”koronatoimet” ovat rikos ihmisyyttä vastaan. Suuri osa poliitikoista on siinä mukana ja he muuttavat lakeja yhä pahenevan rikollisen toiminnan ”laillistamiseksi”. Rikos on rikos vaikka se olisikin tehty ”lailliseksi”.

Ongelman aiheuttajan poistaminen

Jokaisen velvollisuus on kieltäytyä noudattamasta sellaisia säädöksiä, määräyksiä ja lakeja jotka ovat todellisuudessa rikollisia ja joille alistuminen mahdollistaa tyrannian sekä myös aktiivisesti toimia sellaisten kumoamiseksi.

Luoja on antanut meille valinnanvapauden. Se joka toimii toisen vapaata tahtoa vastaan ja estää toisen valinnanvapauden rikkoo Universaalia Lakia.

Jokainen joutuu vastaamaan teoistaan.

Oikeus toteutuu – tavalla tai toisella.


Viitteet:

 1. https://olennaisiafaktoja.files.wordpress.com/2021/10/lausunto-viruksen-eristamisesta-1.pdf
 2. https://idiotiantyranniasta.files.wordpress.com/2021/03/todistekooste-ei-ole-olemassa-viruksia35413.pdf
 3. https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/06/12/stefan-lanka-on-kumonnut-virusopin-lopullisesti/
 4. https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/08/07/virushuijaus-lyhyesti/
 5. https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/08/20/virologian-kulissit-kaatuu/
 6. https://vastavalkea.fi/2020/04/10/thl-kuolema-luokitellaan-covid-kuolemaksi-riippumatta-varsinaisesta-kuolinsyysta/
 7. https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/08/17/sairauksien-todelliset-aiheuttajat-2/
 8. https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2020/07/13/rikollinen-agenda-2030/
 9. https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/09/01/vallan-keskittamista-ja-totaalista-kontrollointia-valepandemialla-ja-teknologialla/
 10. https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2020/12/08/psykologit-ohjaavat-vaeston-manipulointia/
 11. https://tokentube.net/v/2776533823/RIKOS-IHMISYYTT%C3%84-VASTAAN—Rapsodia-fi–tekstitys
 12. https://odysee.com/@dharmabear:2/Covid-19-Myths-Part-3-Dr-Cowan-and-Dr-Kaufman:6 (kohdasta 56 min 30 sek)