Tutkija tri Robert Young kertoo Covid-19 -injektioissa olevista grafeenioksidista ja muista myrkyllisistä nanopartikkeleista. Artikkelissa Virologian kulissit kaatuu on viranomaisten vastauksia tietopyyntöihin virusten eristämisestä ja puhdistamisesta.

Myrkyt ja sähkömagneettiset kentät sairastuttavat

Iso muutos sähkömagneettisissa kentissä on edeltänyt jokaista pandemiaa. Tri Robert Youngin artikkelissa mainitaan myrkkyihin ja sähkömagneettisiin kenttiin liittyen seuraavaa:

Kuva 24
Kuva 25
Kuva 26

”Kuvissa 24 ja 25 näkyvät ”koronaefekti” punaisissa verisoluissa ja kuvassa 26 ”piikkiproteiiniefekti” jotka molemmat aiheutuvat kudosnesteiden ja sitten suonten sisäisten nesteiden kompensoimattomasta happamuudesta johtuen happamuutta aiheuttavasta elämäntyylistä ja erityisesti altistumisesta pulssimaisille sähkömagneettisille kentille (2.4 GHz ja sitä korkeammille taajuuksille) sekä ruoassa ja vedessä, happamissa ilmansaasteissa ja kemikaalivanoissa tuleville myrkyille sekä Covid-19 -injektioissa oleville nanopartikkeleille.”

Ja myöhemmin Kochin ja Riversin postulaatteihin liittyen:

”Niinsanotut ”asiantuntijat” tai ”lääketieteellisesti oppineet” kertovat sinulle että Covid-19 -rokotteet ovat ainoa tapa estää Covid-19:ta leviäminen, vaikka sen olemassaolosta EI OLE MITÄÄN TODISTEITA, myöskään sen leviämisestä Kochin ja Riversin tieteellisten menetelmien postulaattien mukaan EI OLE MITÄÄN TODISTEITA!”

Koronatestejä käsittelevässä artikkelissa mainitaan:

”Löytynyt materiaali oli Darpan patentoimaa hydrogeeliä, litiumia ja nailonia. Nailonkuitujen fragmenttien sekoituksen jälkeen Darpa hydrogeeli pysyy litiumin kanssa nasaalilimakalvoilla aivolisäkkeen ja käpyrauhasen alla. Tämä sekoitus reagoi elävien rakenteiden kanssa muodostaen kiteitä jotka ovat käpyrauhasen (jolla on oma sähkömagneettinen kenttä) mukaisesti suuntautuneita. Kiteiden muoto määrittää käytetyn hydrogeelin tyypin. Kiteiden sisältämästä litiumista johtuen ne ovat johtavia. Kiteet voivat vastaanottaa sähkömagneettisia signaaleja lähettimestä soluun ja välittää sähkömagneettisia signaaleja solusta lähettimeen. Nämä ovat nano-antenneja.

Litiumi, alumiini ja elohopea (joita on laajalti käytetty rokotteissa) ovat erittäin myrkyllisiä käpyrauhaselle. Pieni annos litiumia estää käpyrauhasen toiminnan ja suuri annos tuhoaa sen täysin. Darpan hydrogeeli ja litiumi estävät ja tuhoavat käpyrauhasen ja tekevät ajattelevasta ihmisestä hallittavan biorobotin. Hydrogeeli on aktiivisen aineen kuljettaja, sen tehtävä on toimittaa aine kehoon ennalta määrättyyn paikkaan.”

Lääketiet. lis. (eläkk.) Vesa-Ilkka Laurion artikkelissa mainitaan grafeenioksidista ja sähkömagneettisesta säteilystä seuraavaa:

”Grafeeni toimii transistorina eli virranvahvistajana. Se vahvistaa frekvenssiä, ja samalla vauriot kehossa lisääntyvät, koska se on myrkyllistä keholle. Sen myrkyllisyys on riippuvaista siitä säteilystä, jota se absorboi, ja se absorboi nimenomaan tuota 26 GHz:n säteilytaajuutta. Hallitukset ovat nyt ottamassa käyttöön juuri sen frekvenssin, joka on grafeenin kohdalla kaikkein myrkyllisin. 26 GHz on grafeenitransistoreille kaikkein optimaalisin signaalin vahvistusfrekvenssi. Nyt kaikkialla 5G ja sen 26 GHz:n frekvenssi tulevat aiheuttamaan tuhoa rokotteita ottaneiden ihmisten kehoissa näillä grafeenitransistoreilla.

Koska taajuusalueeksi on valittu 26 GHz ja koska rokotteiden vaikuttava osa on grafeeni [ei mikään ”mRNA”], jonka optimaalinen vahvistusfrekvenssi on tuo sama 26 GHz, voidaan sanoa, että 5G on massamurhaväline.”

Asiantuntijat varoittavat sähkömagneettisesta säteilystä

Maailmanlaajuinen asiantuntijoiden vaatimus 5G:n pysäyttämiseksi.
Suomenkielinen tutkijoiden vaatimus 5G:n pysäyttämiseksi.
Yhdysvaltojen tietoliikenneviranomainen FCC häviää oikeusjutun 5G ja langattomien verkkojen turvasuosituksista 13.8.2021
Oikeuden tuomio: FCC epäonnistui huomioimaan todisteita 5G:n ja langattomien verkkojen säteilyn haitoista, lapset mukaanlukien.
Sähkömagneettinen säteily vaikuttaa molekyyleihin.
Säteilyoireita
Mitä säteilyturvakeskus turvaa?


Covid-19 on sateenvarjotermi

”Covid-19” ei ole mikään spesifinen sairaus vaan se on sateenvarjotermi jonka alle kaikki mahdolliset sairastumiset ja oireet on laitettu vuodesta 2020 alkaen. Todellisuudessa sairastumisissa on kyse myrkyllisille aineille ja vaikutteille (myös psykologiset tekijät kuten manipulointi, propaganda) sekä sähkömagneettisille kentille altistumisesta sekä näiden kaikkien tekijöiden yhteisvaikutuksesta.


Teknologia- ja lääkeyhtiöiden pyrkimykset

Grafeenioksidi reagoi sähkömagneettisiin kenttiin ja sitä käytetään esimerkiksi hydrogeeleissä, lääkekuljettimina, biosensoreissa jne. Grafeenioksidia ja muita sen kaltaisia nanopartikkeleita on löytynyt esimerkiksi testinäytepuikoista, maskeista ja rokotteista. Ainakin teknologia- ja lääkeyhtiöillä on suuria intressejä grafeeniin, 5G:hen ja esineiden internetiin liittyen:

Neuralink

Elon Musk ja muut vastaavat tahot ovat jo kauan kertoneet tavoitteestaan yhdistää teknologiaa ihmisen hermostoon. Neuralink korporaatio on Elon Muskin ja muiden perustama neuroteknologiayhtiö joka kehittää implantoitavia aivo-kone -yhteenliittymiä. Yhtiön päämaja on San Franciscossa ja yhtiö käynnistettiin 2016. Perustamisestaan lähtien yhtiö on palkannut korkean profiilin neurotieteilijöitä lukuisista yliopistoista. 2019 heinäkuuhun mennessä se oli vastaanottanut 159 miljoonaa dollaria ja työllisti 90 työntekijää. Tuohon aikaan Neuralink ilmoitti että se työskenteli laitteella joka kykenee implantoimaan hyvin ohuita (4 to 6 μm) säikeitä aivoihin ja demonstoi järjestelmää joka luki informaatiota laboratoriorotasta 1500 elektrodin kautta. He ounastelivat aloittavansa ihmiskokeet 2020 mutta ovat siirtäneet ennusteen vuoteen 2021.

https://en.wikipedia.org/wiki/Neuralink


Grafeenioksidia sisältävät hydrogeelit biolääketieteellisiin sovelluksiin

Grafeenia ja grafeenijohdannaisia, kuten grafeenioksidi, on sisällytetty hydrogeeleihin parantamaan tavanomaisten hydrogeelien ominaisuuksia, kuten mekaanista lujuutta, ja/tai kehittämään uusia toimintoja, kuten sähkönjohtavuutta ja lääkekuormausta/toimitusta. Grafeenijohdannaisten ja lukuisten pienien tai makromolekyylien ainutlaatuiset molekyylivuorovaikutukset mahdollistavat erilaisiin biolääketieteellisiin sovelluksiin sopivien monenlaisten toiminnallisten hydrogeelien valmistamisen.

https://www.nature.com/articles/s41428-020-0350-9


Suonensisäisesti injektoidun toiminnallistetun grafeenioksidin kasaantuminen ja myrkyllisyys hiirissä

Tässä tutkimuksessa pitkäaikainen suonensisäisesti injektoitu poly sodium 4-styrenesulfonaatilla (PSS) toiminnallistetun nanografeenioksidin (NGO) in vivo -biolevinneisyys oli systemaattisesti tutkittu ja NGO-PSS nanopartikkelien mahdollinen myrkyllisyys oli tutkittu yli 6 kuukauden ajalta. Tutkimustuloksemme osoittivat että nanopartikkelit kasaantuvat pääsääntöisesti keuhkoihin, maksaan ja haimaan joissa ne pysyvät vähintään 6 kuukautta. Nämä nanopartikkelit aiheuttavat akuutin maksavaurion sekä keuhkojen, maksan ja haiman kroonisen tulehduksen, jotka ovat todistettu veren biokemiallisilla tuloksilla ja kudosopillisilla tutkimuksilla.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26099253/


Katsaus myrkyllisyystutkimuksiin grafeenipohjaisista nanomateriaaleista laboratorioeläimissä

Teimme yhteenvedon grafeenipohjaisista nanomateriaaleista laboratorioeläimissä myrkyllisyystutkimusten tuloksista. Hengitysteiden altistuminen grafeenille ja grafeenioksidille aiheutti akuutin ja subakuutin keuhkotulehduksen. Henkitorveen laitettu grafeeni läpäisi ilma-veri -esteen vereen ja suonensisäisesti laitettu grafeenioksidi levittäytyi pääasiassa keuhkoihin, maksaan ja haimaan.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28161457/


Reitityskäytännöt biologisille isännille

Patentti: US10163055B2

Menetelmät, järjestelmät ja tuotteet tarjoavat käyttöliittymät isäntien sisäisen ja isäntien välisten verkkojen välillä biologisissa isännissä. Neuroalueellisia käännöksiä suoritetaan reitittämään kommunikaatiota biologisiin isäntiin ja niistä takaisin. Bioalueellisia käännöksiä voidaan myös suorittaa reitittämään kommunikaatiota biologisiin isäntiin ja niistä takaisn.

https://patentimages.storage.googleapis.com/87/a6/d7/8263d8c3801188/US10163055.pdf


Kehon aktiivisuusdataa käyttävä kryptovaluuttajärjestelmä

Patentti WO2020060606A1

Ihmisen kehon aktiivisuuteen liittyvää käyttäjälle annettua tehtävää voidaan käyttää kryptovaluutan louhimisprosessissa. Palvelin voi antaa tehtävän käyttäjän laitteelle joka on kommunikatiivisesti kytketty palvelimeen. Kommunikatiivisesti kytketty tai käyttäjän laitteeseen sisältyvä sensori voi aistia käyttäjän kehon aktiivisuuden. Kehon aktiivisuusdataa voidaan tuottaa käyttäjästä aistitun kehon aktiivisuuden perusteella. Käyttäjän laitteeseen kommunikatiivisesti kytketty kryptovaluuttajärjestelmä voi verifioida täyttääkö kehon aktiivisuusdata yhden tai useamman kryptovaluuttajärjestelmän asettaman ehdon ja palkita kryptovaluutalla sellaisen käyttäjän jonka kehon aktiivisuusdata on verifioitu.

https://patentimages.storage.googleapis.com/58/f5/bf/bf453d0035610f/WO2020060606A1.pdf


Grafeeni aktiiviset sensoriryhmät pitkäaikaiseen ja langattomaan laajan taajuusalueen aivojen epikortikaalisen aktiivisuuden kartoittamiseen

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33431878/


Euroopan Unionin rahoittama Grafeeni Lippulaiva -projekti

https://graphene-flagship.eu/


Eurooppa investoi miljardi euroa tullakseen ”Grafeenilaaksoksi”

https://spectrum.ieee.org/europe-invests-1-billion-to-become-graphene-valley


Vallan keskittämistä ja totaalista kontrollointia

Kun näitä faktoja katsoo isommassa kokonaisuudessa ymmärtää ”Covid-19” -ilmiötä ja viranomaisten järjettömiä toimia aivan eri tavalla. Yleisesti tiedetään että Maailman talousfoorumin, YK:n, Maailman terveysjärjestön, kansallisten terveysjärjestöjen, lääke-ja teknologiayhtiöiden sekä korruptoituneiden poliitikkojen toimesta ajetaan vimmalla 5G:tä, esineiden internetiä ja digitaalista identiteettiä (ID2020-hanke). Valepandemian verukkeella ajetaan rokotepasseja ja käteis-rahatonta yhteiskuntaa jotka toteutuessaan johtaisivat kansalaisten totaaliseen kontrollointiin.

Kaikessa on kyse vallan keskittämisestä ja transhumanistisesta agendasta. EU on vain askel kohti maailmanhallitusta – totaalista tyranniaa jossa teknokraatit ja yritysjohtajat päättävät laeista ja resurssien käytöstä.

Kuka sanoikaan ”Et omista mitään ja olet onnellinen”?


Mitä Suomen eduskunnassa suunnitellaan

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu
Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018-2037
Yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/tuvj_1+2018.pdf

Videoita aiheesta:

Spacebustersin video NANO-MAN
Tri Ricardo Delgadon haastattelu