Virologian kulissit kaatuu

Artikkelissa CDC NOW Admits NO ’Gold Standard’ for the Isolation for ANY Virus (CDC myöntää ei kulta-standardia minkään viruksn eristämiselle) tutkija tri Robert Young sanoo: Kukaan ei ole koskaan eristänyt, puhdistanut ja/tai tieteellisesti vahvistanut ja todistanut MINKÄÄN viruksen olemasaoloa MISSÄÄN maailmassa KOSKAAN!

Postulaatit

Kochin ja Riversin postulaattien mukaan mikro-organismi on löydyttävä sairaasta mutta ei terveestä, mikro-organismi pitää eristää sairaasta organismista ja kasvattaa puhtaassa viljelmässä tai isännässä, sen on aiheutettava sama sairaus ja se on kyettävä eristämään uudelleen.

Sanakirjan määritelmä eristämisestä

Eristää: erottaa toisesta aineesta puhtauden tai vapaan tilan saavuttamiseksi

Miten virologit väittävät eristävänsä viruksia

Vuodesta 1954 virologit ovat käyttäneet soluviljelmiä väitettyjen virusten väitettyyn eristämiseen. Sairaasta ihmisestä otettu näyte on laitettu muuta geneettistä materiaalia (apinoiden munuaissoluja, naudan sikiöseerumia) sisältävien soluviljelmien joukkoon. Soluviljelmän ravinnonsaantia on vähennetty ja siihen on lisätty myrkyllisiä antibiootteja. Soluviljelmät hajoavat. Virologit väittävät sitä todisteeksi virusten olemassaololle. Näiden seosten sisältämistä lyhyistä geenisekvenssipätkistä virologit keinotekoisesti kyhäävät kuvitteellisen viruksen teoreettisen genomin (jollaista ei todellisuudessa ole olemassa). Näistä seoksista virologit ottavat elektronimikroskooppikuvia ja väittävät niissä näkyvän viruksia.

Kontrollikokeet kumoaa virologien väitteet

Kontrollikokeissa, joissa soluviljelmiin ei ole lisätty oletettua virusta sisältävää potilasnäytettä, soluviljelmät hajoavat samalla tavalla. Soluviljelmät hajoavat näännyttämisestä ja myrkyttämisestä johtuen eivätkä mistään viruksesta.

Miten eristäminen kuuluu tehdä

Näyte maseroidaan, suodatetaan ja ultrasentrifugoidaan tutkittavavan kohteen erottamiseksi muista asioista.

Valtion virastot velvollisia antamaan tietoja kansalaisille

CDC:n tiedovapaus asetus -sivulla sanotaan: Tervetuloa CDC:n tiedonvapaus asetus (FOIA) sivulle. CDC on valtion johtava terveysvirasto joka on tarkoitettu henkien pelastamiseksi ja amerikkalaisten terveyden suojelemiseksi. CDC takaa että sen tiede ja tutkimustoimet ja sen työntekijät noudattavat liittovaltion lakeja, sääntöjä ja menettelytapoja toteuttaakseen korkeinta tieteellistä tinkimättömyyttä. Tämän tehtävän ytimessä on tiedon jakaminen – ei vain terveystiedon ja sairauksien tutkimustulosten, vaan tiedon jota CDC kerää osana tiedon käyttämisen jatkuvaa prosessia. Yhdysvaltojen veronmaksajien rahoittamana virastona CDC on sitoutunut avoimuuteen ja luotettavuuteen. Kuten kaikilta liittovaltion virastoilta, CDC:ltä vaaditaan tiedon julkaisemista kenen tahansa henkilön kirjallisesta pyynnöstä, ellei tiedot (tai osa tiedoista) ole suojattu millään yhdeksällä laissa olevalla poikkeuksella. Tämä sivu antaa tietoa CDC:n FOIA Toimisto-ohjelmasta ja kuinka päästä CDC:n tietoihin.

Kansalaisten tietopyynnöt terveysvirastoille ”virusten” eristämisestä

Viimeisten kuukausien ajan olemme pyytäneet CDC:ltä todisteita virusten eristämisestä ja olemassaolosta mukaanlukien SARS CoV-2, 2019-nCoV, MERS, influessa, polio, tuhkarokko, HIV, XMRV, HTLV-1, HTLV-III/LAV, HPV, ebola ja zika muutamia niinsanottuja viruksia mainitaksemme tiedonvapaus asetuksen (Freedom Of Information Act) (FOIA) mukaisesti.

Christine Massey teki nämä kirjalliset pyynnöt minkä tahansa ”viruksen” eristämisestä ja puhdistamisesta potilasnäytteestä maseroimalla, suodattamalla ja/tai käyttämällä ultrasentrifugiointia tai mitä sanotaan kulta-strandardiksi patogeenisen mikro- tai nano-organismin eristämiseksi ja tunnistamiseksi (kenen tahansa tekemänä milloin ja missä tahansa maailmassa) CDC:n / ATSDR:n johtaja Roger Andohille.

Tietopyynnöissä esiintyvä yleinen sisältö:

Kaikki CDC:n ja ATSDR:n hallussa tai hallinnassa olevat tutkimukset ja raportit ”viruksen” puhdistamisesta (maseroimalla, suodattamalla ja ultrasentrifugia käyttämällä jota sanotaan myös ”eristämiseksi”) suoraan sairaasta ihmisestä otetusta näytteestä jossa näytettä ei ole ensin yhdistetty minkään muun geneettisen materiaalin (kuten apinoiden munuaissolujen eli Vero solujen, naudan sikiöseerumin) kanssa.

Huomatkaa että en pyydä tutkimuksia/raportteja jossa tutkijat epäonnistuivat epäillyn ”viruksen” puhdistamisessa kuten:

  • viljelivät puhdistamattoman näytteen tai muun puhdistamattoman aineen
  • tekivät vahvistamistestin (kuten PCR-testin) kaikesta potilasnäytteen RNA:sta tai soluviljelmästä, tai minkä tahansa puhdistamattoman aineen geneettisestä materiaalista
  • sekvensoivat RNA summan potilasnäytteestä tai soluviljelmästä tai mistä tahansa puhdistamattomasta aineesta
  • tuottivat elektronimikroskooppikuvia puhdistamattomista asioista

Pyydän yksinkertaisesti tietoja jotka kuvailevat puhdistamisen (erottamisen kaikesta muusta potilasnäytteessä kuten muidenkin pienten asioiden puhdistamisessa laboratoriokäytäntöjen standardien mukaisesti).

Huomatkaa myös että pyyntöni ei rajoitu tietoihin jotka ovat CDC:n tai ATSDR:n tekemiä tai liittyvät CDC:n tai ATSDR:n tekemään työhön. Pyyntöni sisältää minkä tahansa tiedon joka sopii yllämainituun kuvaukseen. Esimerkiksi (mutta ei siihen rajoitettuna) mikä tahansa, kenen tahansa, missä tahansa ja milloin tahansa tehty vertaisarvioitu tutkimus joka on CDC:n tai ATSDR:n tallentama tai tulostama ja johon on mahdollisesti (mutta ei välttämättä) luotettu todisteena sairautta aiheuttavasta ”viruksesta”.

Suorat vastaukset CDC:ltä

Ei ole minkäänlaisia tietoja millekään virukselle. CDC:n FOIA johtaja toimitti suorat vastaukset kaikkiin pyyntöihimme myöntäen että heillä ei ole mitään tietoja millekään niin sanotulle haamu ”virukselle” mukaanlukien SARS CoV-2, 2019-nCoV, HIV, HPV, XMRV, HTMV-1, HTMV-III/LAV, tuhkarokko , influenssa, MERS, ebola, zika tai polio!


Miksi ei mitään tietoja millekään virukselle?

Kaikki hallitukset ja niiden terveysviranomaiset ja instituutiot ovat nojanneet julkaistuun tutkimukseen ”Detection of 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) by Real-Time RT-PCR.”

Kuvat saa isommaksi kun klikkaa toisella hiiren painikkeella ja valitsee (View image / Save image)

Jos luet tutkimuksen tavoitteen näet että he eivät ole eristäneet virusta Kochin tai Riversin postulaattien mukaisesti. Heidän niinsanotussa tutkimuksessaan he toteavat ”tavoitteessaan” ja ”menetelmissään” seuraavaa:

Tavoite: ”Pyrimme kehittämään vakaan diagnostisen menetelmän käytettäväksi julkisissa terveydenhuollon laboratorio-ympäristöissä ilman että meillä oli virusmateriaalia käytettävissä.”

Menetelmät: ”Tässä esitämme vahvistetun diagnostisen työnkulun 2019 nCoV:ille, sen suunnittelu riippuu 2019 nCoV:n läheisestä suhteesta SARS koronavirukseen, käyttämällä synteettistä nukleiinihappoteknologiaa.”

Tutkimuksen kirjoittajat tuomitsevat itse itsensä toteamalla omin sanoin että he eivät ole eristäneet nCoV-19:ta joten he loivat viruksen ja menetelmän sen testaamiseen ”läheisestä geneettisestä suhteesta” oman mielensä ja toisten tietokoneohjelmien algoritmien tuotoksella.

Tri Robert Young on jo vuosien ajan sanonut että virukset ovat olemassa vain tutkimuspapereissa ja on julkaissut tutkimuksen: ”The Virus Is A Concept That Only Exists On A Piece of Paper.”

CDC:n vastauksia tietopyyntöihin virusten eristämisestä ja puhdistamisesta

7. kesäkuuta 2021 CDC myöntää että heillä ei ole mitään ”SARS CoV-2 tai nCoV-19 -virusta” puhdistettuna potilaasta maseroimalla, suodattamalla ja käyttämällä ultrasentrifugia kenenkään toteuttamana, missään, koskaan:

Kirjeessä sanotaan:

Tämä kirje on vastaus 16. huhtikuuta 2021 lähettämäänne tiedonvapaus asetus pyyntöön CDC:lle ja ATSDR:lle seuraavasta:

Kaikki CDC:n ja ATSDR:n hallussa tai hallinnassa olevat tutkimukset ja raportit minkä tahansa ”Covid-19 viruksen” (mukaanlukien ”B.1.1.7”, ”B.1.351”, ”P.1” ja mikä tahansa muu ”variantti”) puhdistamisesta (maseroimalla, suodattamalla ja ultrasentrifugia käyttämällä jota sanotaan myös ”eristämiseksi”) suoraan sairaasta ihmisestä otetusta näytteestä jossa näytettä ei ole ensin yhdistetty minkään muun geneettisen materiaalin (kuten apinoiden munuaissolujen eli Vero solujen, naudan sikiöseerumin) kanssa. Huomatkaa että en pyydä tutkimuksia/raportteja jossa tutkijat epäonnistuivat epäillyn ”viruksen” puhdistamisessa kuten: *viljelivät puhdistamattoman näytteen tai muun puhdistamattoman aineen, ja/tai *tekivät vahvistamistestin (kuten PCR-testin) kaikesta potilasnäytteen RNA:sta tai soluviljelmästä, tai minkä tahansa puhdistamattoman aineen geneettisestä materiaalista, ja/tai *sekvensoivat RNA summan potilasnäytteestä tai soluviljelmästä tai mistä tahansa puhdistamattomasta aineesta, ja/tai *tuottivat elektronimikroskooppikuvia puhdistamattomista asioista.

Tiedostojemme etsintä ei paljastanut yhtään tietopyyntöönne liittyvää dokumenttia. National Center for Immunization and Respiratory Diseases ilmoittaa että CDC ei puhdista tai eristä mitään COVID-19 virusta tavalla jota tietopyynnön tekijä kuvailee.


7. kesäkuuta 2021 CDC myöntää että heillä ei ole mitään ”HPV -virusta” puhdistettuna potilaasta maseroimalla, suodattamalla ja käyttämällä ultrasentrifugia kenenkään toteuttamana, missään, koskaan.7. kesäkuuta 2021 CDC myöntää että heillä ei ole mitään ”tuhkarokkovirusta” puhdistettuna potilaasta maseroimalla, suodattamalla ja käyttämällä ultrasentrifugia kenenkään toteuttamana, missään, koskaan! Ei eristystä, ei puhdistusta eikä tuhkarokkoviruksen tunnistamista!Kirje CDC:ltä koskien lasten ja aikuisten ”immunisaatio aikataulua”:

Kirjeessä sanotaan:

Kaikki CDC:n ja ATSDR:n hallussa tai hallinnassa olevat tutkimukset ja raportit minkä tahansa rokotteeseen tai lasten tai aikuisten immunisaatio aikatauluun liittyvän ”viruksen” puhdistamisesta [maseroimalla, suodattamalla ja ultrasentrifugia käyttämällä jota sanotaan myös ”eristämiseksi”] suoraan sairaasta ihmisestä otetusta näytteestä jossa näytettä ei ole ensin yhdistetty minkään muun geneettisen materiaalin [kuten apinoiden munuaissolujen eli Vero solujen, naudan sikiöseerumin] kanssa.

Tiedostojemme etsintä ei paljastanut yhtään tietopyyntöönne liittyvää dokumenttia. National Center for Immunization and Respiratory Diseases ilmoittaa että CDC ei puhdista tai eristä mitään ”virusta” liittyen mihinkään Yhdysvaltojen lasten tai aikuisten ”immunisaatio aikatauluun” liittyvään rokotteeseen tavalla jota tietopyynnön tekijä kuvailee.

10. kesäkuuta 2021 CDC myöntää että heillä ei ole mitään ”MERS -virusta” puhdistettuna potilaasta maseroimalla, suodattamalla ja käyttämällä ultrasentrifugia kenenkään toteuttamana, missään, koskaan:11. kesäkuuta 2021 CDC myöntää että heillä ei ole mitään ”poliovirusta” puhdistettuna potilaasta maseroimalla, suodattamalla ja käyttämällä ultrasentrifugia kenenkään toteuttamana, missään, koskaan:15. maaliskuuta 2021 CDC:n vastaus: Ei tietoja minkään ”ebolaviruksen” eristämisestä ja puhdistamisesta potilasnäytteestä kenenkään toteuttamana missään, koskaan.19. maaliskuuta CDC myöntää että heillä ei ole tietoja minkään ”zikaviruksen” eristämisestä tai puhdistamisesta potilasnäytteestä kenenkään toteuttamana missään, koskaan.23. maaliskuuta CDC myönsi että heillä ei ole tietoja minkään ”HIV -viruksen”, ”hepatiittiviruksen”, ”sukupuoliteitse leviävän viruksen” ja ”TB basilli bakteerin” eristämisestä ja puhdistamisesta potilasnäytteestä kenenkään toteuttamana missään, koskaan.7. huhtikuuta CDC myönsi että heillä ei ole tietoja minkään ”HIV -viruksen”, ”hepatiittiviruksen”, ”sukupuoliteitse leviävän viruksen” ja ”TB basilli bakteerin” eristämisestä ja puhdistamisesta potilasnäytteestä kenenkään toteuttamana missään, koskaan.12. huhtikuuta 2021 CDC toteaa että heillä ei ole tietoja minkään ”influenssaviruksen” eristämisestä tai puhdistamisesta potilasnäytteestä kenenkään toteuttamana missään, koskaan.

Tietopyyntö Suomen STM:lle ja vastaus siihen

Tietopyyntö THL:lle ja vastaus siihen

HTK-loukkausilmoitus THL:n SARS-CoV-2 -tutkimuksesta

Ilmoituksessa mainittuja liitteitä:

Suomalaistutkimus SARS-CoV-2:sta: Serological and molecular findings during SARS-CoV-2 infection: the first case study in Finland, January to February 2020

Lausunto viruksen eristämisestä

Video tri Stefan Lankan tutkimuksesta 21.4.2021 THE FINAL REFUTAL OF VIROLOGY

Lääk. lis. Vesa-Ilkka Laurion TODISTEKOOSTE Ei ole olemassa viruksia

Ympäri maailmaa on tehty tietopyyntöjä terveysviranomaisille väitetyn SARS CoV-2:n olemassaolosta. Yhdelläkään niistä ei ole MITÄÄN oikeita todisteita MINKÄÄN ”sairautta aiheuttavan viruksen” olemassaolosta!

VIDEO: Tri Jane Ruby kertoo että virusta ei ole oikeasti olemassa ja rokotteet tappavat ja vammauttavat ihmisiä.

COVID-19 Umbrella Term to Operate a Fake Pandemic: Not 1 Disease, Not 1 Cause
CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel
Freedom of Information Responses on CoV – 2 Now Called CoV – 19
Health Canada Access to Information Act Response About Isolation of SARS CoV-2

AIHEESEEN LIITTYVÄÄ:
Sairauksien todelliset aiheuttajat
7 virologian kumoavaa faktaa
Lausunto viruksen eristämisestä
Virushuijaus lyhyesti

%d bloggaajaa tykkää tästä: