Suomenkielinen käännös OSASTA Tri Stefan Lankan artikkelia Virusten väärintulkintaa osa 2

The Misinterpretation of Viruses Part 2 –
The beginning and end of the coronavirus crisis

HUOM! Tämä suomenkielinen käännös on vain loppuosa englanninkielisestä artikkelista.

Koko artikkeli saksaksi: https://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus-fehldeutung-virus-teil-2.pdf

Koko artikkeli englanniksi:
https://yummy.doctor/blog/misinterpretation-virus-ii-2-by-dr-stefan-lanka-beginning-and-end-of-the-corona-crisis/

10.1. ja 12.1.2020 ilmestyi väliaikaisia sekvenssikoosteita jotka myöhemmin muutettiin ja julkistettiin 24.1.2020 ja 3.2.2020 joka edustaa kahden ensimmäisen kokeilun tuloksia tunnistaa vielä tunnistamaton virus. CCDC:n virologit ilmaisevat molemmissa julkaisuissaan että ei edelleenkään ole todistetta että nämä ehdotetut sekvenssit todellisuudessa aiheuttavat sairautta. 10.1. ja 12.1.2020 ehdotetut kiinalaiset sekvenssit olivat edelleen väliaikaisia eivätkä olleet läpikäyneet vankkaa tieteellistä verifiointiprosessia.

On todistettu fakta että Maailman Terveysjärjestö (WHO) suositteli professori Drostenin kehittämää PCR-testiä uuden viruksen todistamiseksi jo ennen kahden kiinalaisen sekvenssiehdotuksen julkistamista. Professori Drosten käytti todistamatonta tieteellistä dataa nopeasti maailmalla käyttöönotettuun PCR-testiin 2019-nCoV:lle joka uudelleennimettiin hänen osallisuudellaan SARS-CoV-2:ksi 7.2.2020. [xi]

Uudelleennimeällä kuvaus pelkästä epäilystä mahdollisesti vajavaisesta tai harmittomasta viruksesta “nCoV” vaaralliseksi patogeeniksi “SARS-CoV-2”, ihmisiin istutettiin vaikutelma että todellinen SARS-virus oli löydetty Kiinassa joka aiheuttaa vaarallisen sairauden SARS ja joka tappoi kiinalaisen idolin Li Wenliangin joka uhmasi puoluejohtoa. Näin professori Drosten ja hänen kollegansa virus-nomenklatuuri-ryhmästä täyttivät shokissa olevan väestön ennakko-odotuksen olevan “lopulta diagnosoitu”.

Tämän ennakko-odotuksen triggeröi massapaniikin aiheuttanut Lääkäri Li Wenliang ja professori Drosten näennäisesti täydensi sen. On hyvin tärkeää tietää että kaikki suoraan osalliset virologit totesivat – ja edelleen toteavat – että ei ole todistetta että tämä uusi virus oikeasti aiheuttaa sairautta. Tai se ilmenee rinnakkain sairauksien kanssa, paranemisprosessin kanssa, paranemisprosessin jälkeen, muutamilla terveillä ihmisillä, monilla terveillä ihmisillä tai kaikilla?

Ylläoleva todistaa että professori Drosten on häikäilemättömästi astunut tieteellisesti hyväksyttävän toiminnan rajan yli menestykselliseen petokseen. Hän ei voi poisselittää tosiasiaa että hän käytti lehteä testiprosessin julkaisemiseen 23.1.2020 [xii] joka ei verifioinut väitteitä ennen painamista.

Ratkaiseva kysymys koronakriisin nopealle loppumiselle

Keskeinen ja kaikista tärkein kysymys on; Täyttikö professori Drosten hänen tieteellisen velvollisuutensa joka on osa hänen työsopimustaan [xiii] henkilökohtaisesti vahvistaa kaikki hänen julkaisunsa väitteet ja kaikki hänen julkiset lausumat hänen kehittämästään havaitsemismenetelmästä.

Tämän tieteellisen velvollisuuden ytimen perusteella kolme keskeistä kysymystä nousee esiin:

1) Onko professori Drosten verifioinut onko geneettiset sekvenssit (jotka ovat hänen testinsä perusta ja jotka hän sai kiinalaisilta virologeilta) todellisuudessa viruksesta peräisin olevia sekvenssejä?

2) Onko professori Drosten tehnyt tarpeellisia kontrollikokeita jotka todistavat onko hänen käyttämänsä sekvenssi todellisuudessa peräisin viruksesta? Onko hän tehnyt kontrollikokeita määrittääkseen onko hänen käyttämänsä sekvenssit jota hän kuvailee uudeksi virukseksi, eivät todellisuudessa ole sekvenssejä joita ilmenee kaikessa aineenvaihdunnassa, ehkä jopa kasveissa kuten esimerkiksi Tanzanian papaijassa [xiv], tai ovat suurentuneina määrinä sairaiden ihmisten aineenvaihdunnassa.

3) Minkä olettamusten, kokeiden ja kontrollikokeiden perusteella professori Drosten voi väittää että kokonainen, aktiivinen ja patogeeninen virus voidaan todistaa hänen testimenetelmällään, josta hän todistaa vain osajoukon 2 (kaksi) geeniä koronaviruksen genomista jossa on yhteensä 10 (kymmenen) geeniä? Eikä vain viruksen komponenttiosaa immuunijärjestelmän menestyksekkään taistelun jälkeen, tai “vajavaisen” tai “epätäydellisen” tai “harmittoman” viruksen olemassaolon meidän geeneissä jotka ovat tyypillisiä ja muodostavat 50% kromosomiemme geeneistä.

Vastaukset ilmenevät professori Drostenin dokumentoiduista toimista testinsä kehittämisessä ja hänen dokumentoiduista tekemättä jättämisistään.

Virologi professori Drosten joka kehitti testausprosessin uudelle koronavirukselle (ensin nimetty 2019-nCoV, sitten 7.2.2020 SARS-CoV-2) kuvaili testausprosessin kehitystä julkaisussa 23.1.2020. [xv] Sivulla 3, vasen palsta, kahdeksas rivi alhaalta, hän kuvailee ensimmäistä ja tärkeää askelta hänen prosessissaan.

“Ennen 2019-nCoV -tapausten virussekvenssien julkistamista me luotimme sosiaalisen median kertomuksiin SARS-tyyppisen viruksen havaitsemisessa. Siten me oletimme että SARSiin liittyvä CoV liittyi leviämiseen.”

Se tarkoittaa että professori Drosten ja hänen kollegansa olettivat sosiaalisen median kertomuksien perusteella että väitetty epätyypillinen keuhkokuume tarkoitti SARSiin liittyvä koronavirus voisi olla kyseessä. Tuohon aikaan ei ollut kliinistä tietoa joka olisi ollut tuollaisen epäilyn perusta. Mikä oli hänen seuraava askel?

“Me latasimme kaikki täydelliset ja osittaiset (keskipituus > 400 nukleotidiä) SARSiin liittyvät virussekvenssit jotka olivat saatavilla GenBankissa 1. tammikuuta 2020.” Se jatkuu oikealla palstalla sivulla 3, kolmas rivi ylhäältä.

“Nämä sekvenssit olivat asetettu linjaan (minun huomautus, SL; käyttämällä SARS -virus standardisekvenssiä) ja linjaan asettamista käytettiin kokeen muotoiluun (täydentävät kuva s1) ensimmäisen 2019-nCoV sekvenssin julkistamisessa virological.org:ssa, kolme koetta valittiin perustuen siihen kuinka hyvin ne vastasivat 2019-nCoV genomia. (Kuva s1 tämän julkaisun täydennysosassa)

“Ensimmäisen 2019-nCoV-sekvenssin julkaisun jälkeen virological.org:ssa kolme koetta valittiin sen perusteella miten hyvin ne linjautuivat 2019-nCoVin genomiin (Kuva 1).”
Seuraavat selvät vastaukset, johtopäätökset ja seuraukset käyvät ilmi hänen lausumistaan.

1) Onko professori Drosten verifioinut onko geeni-sekvenssit, jotka ovat hänen testinsä perusta ja jotka hän sai kiinalaisilta virologeilta, todellisuudessa viruksesta peräisin olevia sekvenssejä?

Vastaus on Ei! Hän ei kyennyt verifioimaan ovatko sekvenssit viruksesta koska kaksi julkaisua joissa hänen käyttämiensä geenisekvenssien uuttaminen kuvaillaan eivät olleet saatavilla ennen hänen testinsä käyttöönottoa.

2) Onko professori Drosten tehnyt määrättyjä kontrollikokeita jotka osoittavat onko käytetyt sekvenssit todellisuudessa peräisin viruksesta? Onko tehty kontrollikokeita määrittääkseen onko käytetyt sekvenssit jota hän kuvailee uudeksi virukseksi, eivät todellisuudessa ole sekvenssejä joita ilmenee kaikessa aineenvaihdunnassa, ehkä jopa kasveissa ja vielä enemmän sairaiden ihmisten aineenvaihdunnassa?

Vastaus on: Ei! Ei hän, CCDC:n virologit eikä muutkaan ole osoitetusti tehneet tarpeellisia kontrollikokeita tähän päivään mennessä ja jos ovat niin he eivät ole julkistaneet niitä. Lyhyitä geneettisiä sekvenssejä terveiden ihmisten aineenvaihdunnasta täytyy käyttää niiden sekvensoimiseen erittäin tärkeitä kontrollikokeita varten.

Nämä lyhyet sekvenssit täytyy laittaa yhteen pitkään geneettiseen viruksen säikeeseen samaan tietokoneohjelmaan kuin sairaiden ihmisten geenisekvenssit. Tätä koetta ei ole tehty eikä julkistettu. Tämä tarpeellinen kontrollikoe tulee puhtaasta logiikasta eikä virologian logiikkaa koskaan mainittu. Hetkellä jolla tämä koe tehdään ja julkistetaan koronakriisi loppuu välittömästi.

Toinen tietellisestä logiikasta seuraava kontrollikoe, käyttäen koronavirus PCR-testiä (real-time RT-PCR), testata ovatko vai eivätkö kliiniset tutkimukset ihmisiltä, joilla on muita sairauksia kuin koronvirukseen liittyvät, kliiniset tutkimukset terveistä ihmisistä, eläimistä ja kasveista, ole “positiivisia”.

Näitä kontrollitutkimuksia, jotka ovat loogisesti tarpeellisia testiprosessin validoimiselle, joka on verifioida onko testi validi ja onko sillä luotettavuutta, ei ole tähän päivään asti tehty eikä ole koskaan sanottu tehdyn. Tämän testiprosessin keksijä ja tuottaja on varmistanut paketin insertissä että testi on tarkoitettu käytettäväksi vain tutkimustarkoituksiin eikä se ole sopiva diagnosointitarkoituksiin.

Voin ennakoida varmuudella että ihmiset joilla on lisääntyneet geneettiset sekvenssit (platen) epiteelikudostyypille, esimerkiksi munuaispotilaat, ovat lähes aina testattu 100% positiivisiksi professori Drostenin PCR testillä koska heidän (smear) on monistunut ja väkevöitynyt. Hyvin todennäköisesti kaikki organismit voidaan testata positiivisiksi.

Pyydän kaikkia biokemistejä, bioinformaatikkoja, virologeja ja soluviljelmä-spesialisteja toteuttamaan näitä kontrollikokeita, julkaisemaan ne ja tiedottamaan minulle. Tein kontrollikokeen joka hylkää alusta tekosyyn että tutkimus saattaisi saastua SARS-CoV-2:lla.

Kontrollikokeen kulut tullaan maksamaan jos minä ja neutraalit tarkkailijat sallitaan olla läsnä kontrollikokeiden suorittamisen aikana ja jokainen vaihe on dokumentoitu. Pyydän ottamaan yhteyttä minuun. Tulokset lopettavat koronakriisin välittömästi. Ei ole hyödyllistä jos minä yksin esittelen kontrollikokeiden tulokset.

3) Minkä olettamusten, kokeiden ja kontrollikokeiden perusteella professori Drosten voi väittää että kokonainen, aktiivinen ja patogeeninen virus voidaan todistaa hänen testimenetelmällään, josta hän todistaa vain osajoukon 2 (kaksi) geeniä koronaviruksen genomista jossa on yhteensä 10 (kymmenen) geeniä? Eikä vain viruksen komponenttiosaa immuunijärjestelmän menestyksekkään taistelun jälkeen, tai “vajavaisen” tai “epätäydellisen” tai “harmittoman” viruksen olemassaolon meidän geeneissä.

Professori Drosten ei ole ottanut näitä loogisia kysymyksiä huomioon koska ne eivät näy hänen julkaisuissaan ja väitteissään. Todisteet vain lyhyestä geneettisetä sekvenssistä viruksen pidemmästä geneettisestä säikeestä eivät voi koskaan todistaa ehjän monistumaan kykevän viruksen läsnäoloa. Kyetäkseen karakteroida sellainen PCR testi validina, sellainen tutkimus täytyy tehdä jonka tulokset todistavat että lyhyiden geneettisten sekvenssien todisteet automaattisesti todistavat kokonaisen ja ehjän virusgenomin läsnäolon.

Johtava virologi soluvirusten alueella, jotka luokitellaan sisäsyntyisiksi, harmittomiksi, osittaisiksi tai vajavaisiksi viruksiksi, professori Karin Moelling luonnehti koronakriisin alun toimenpiteitä oikeuttamattomiksi.

Hän on näyttänyt julkaisuissa ja kirjassa [xvi] että puolet ihmisen geneettisestä materiaalista, joka on puolet sekvensseistä, joista kromosomimme ovat muodostuneet, koostuu toimettomista ja vajavaisista virusten geenisekvensseistä. Mitä hän ei tiedä, tai hän kiistää, on tosiasia että aineenvaihdunta pysyvästi tuottaa huomattavan määrän RNA-geneettisiä-sekvenssejä omavaltaisella karakteroinnilla, jotka eivät ilmene DNA-sekvenssien muodossa kromosomeissa. Tämä fakta kyseenalaistaa väitteet kaikista RNA-viruksista kuten esimerkiksi koronavirukset, Ebola virus, HIV, tuhkarokko-virus, ja SARS virus. Kontrollikokeilla lopetaaan välittömästi ei pelkästään koronakriisi vaan pelko ja koko virologiasektorin väärintulkinta kaikista väitetyistä patogeenisista viruksista. Voin vakuuttaa sinulle että todelliset aiheuttajat ja infektion ilmiö jotka liitetään viruksiin ovat todistettu “tiede”-sanan “positiivisessa” mielessä. Viittaan tähän aikaisemmassa artikkelissa Väärinkäsitys nimeltä “VIRUS” WissenschaftPlus -lehdessä nr 1/2020 jonka saa myös pdf:nä ja luonnollisesti muita aikaisempia artikkeleita.

Jatko osa “Virusten väärintulkintaa III” tulossa.

[i] A Novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. N Engl J Med 2020; 382: 727-733. DOI: 10.1056/NEJMoa2001017. Published on 24/01/2020.
[ii]About the responsibility of a virologist. Is Christian Droster a victim or a perpetrator? Published in the blog of the peace activist Peter Frey, peds-ansichten.de on the 26/05/202.
[iii]SARS, Wikipedi. https://www.bbc.co.uk/news/health-53320155 https://www.bbc.co.uk/news/health-53320155
[iv] Xing-Yi Ge et al., Isolation and characterization of a bat SARS-like coronavirus that uses the ACE2 receptor. Nature. Band 503, 2013, S. 535–538, doi:10.1038/nature12711;
[v] Discovery of a rich gene pool of bat SARS-related coronaviruses provides new insights into the origin of SARS coronavirus. Ben Hu, Lei-Ping Zeng, Xing-Lou Yang et al., PLoS Pathogens. 13(11): e1006698, doi:10.1371/journal.ppat.1006698;
[vi] Siehe Quelle 1 und: A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. Nature | Vol 579 | 12 March 2020 | 265-269. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2008-3. Veröffentlicht am 3.2.2020.;
[vii] Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome. Lancet Respir Med 2020; 8: 420–22.
Published Online February 17, 2020. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30076-X;
[viii] Bundesgesundheitsblatt, Ausgabe Nr. 12, Dezember 2010. Pandemien. Lessons learned https://link.springer.com/journal/103/53/12
[ix] Bundesgesundheitsblatt, Ausgabe Nr. 12, Dezember 2010. “Pandemien. Lessons learned”. Federal Health newsletter, Edition 12, December 2010 “Pandemics, Lessons Leaned”. https://link.springer.com/journal/103/53/12

[x] Diagnostika: Erster Test für neuartiges Coronavirus entwickelt. Medica Magazin vom 21.1.2020. https://www.medica.de/de/News/Archiv/Diagnostika; Diagnistic: First test developed for the new type of Coronavirus Medica Magazine 21.1.2020.
[xi] See 6.
[xii] Severe acute respiratory syndrome-related coronavi- rus: The species and its viruses – a statement of the Co- ronavirus Study Group. bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.07.937862;
[xiii] §2 Grundsätze Guter Wissenschaftlicher Praxis: (1) u.a. „alle Ergebnisse konsequent selbst anzuzweifeln“ und „die aner- kannten Grundsätze wissenschaftlicher Arbeit in den einzel- nen Disziplinen einzuhalten.“ In: Neufassung der Satzung der Charité – Universitätsmedizin Berlin zur Sicherung Guter Wissenschaftlicher Praxis vom 20.06.2012 (AMB Charité Nr. 092, S. 658) Zu finden unter: https://www.charite.de/fileadmin/user_upload/portal/charite/presse/publikationen/amtl-mittei-lungsblatt/2016/AMB_208.pdf:

[xiv] Wie mit den Befunden in der Öffentlichkeit umgegangen wird, dass auch Früchte „positiv“ auf „SARS-Cov-2“ getestet werden ist, finden Sie beispielhaft hier: https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-papaya-ziege-tansania-test-100.html
[xv] See 9.
[xvi] See the book by Karin Mölling with the interesting title “Viruses: More Friends Than Foes“, 420 Pages, which also was published in Geman in 2016.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/elan.201900604

Article in German: https://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus-fehldeutung-virus-teil-2.pdf
Article in First English Translation: https://truthseeker.se/wp-content/uploads/wissenschafftplus-fehldeutung-virus-teil-2.de_.en_.pdf
Article in Spanish: https://nuevamedicinaperu.blogspot.com/2020/06/la-malinterpretacion-de-los-virus.html
Influenza aka “Spanish Flu” How 50 Million Died in 1918 due to Vaccines (and Aspirin overdose).
https://www.bitchute.com/video/99ZX4vva3of0/
http://whale.to/vaccine/sf1.html
1918 Flu Experiments show NON-CONTAGION
https://youtu.be/B3GswIQUkjI
https://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/idx/f/flu/3750flu.0016.573/1/–experiments-upon-volunteers-to-determine-the-cause-and-mode?rgn=subject;view=image;q1=virology

Thanks to Tracey Northern for her tireless research https://tinyurl.com/y5xyglqb

James McKumiskey https://prn.fm/infectious-myth-no-viruses-james-mccumiskey-06-05-18/
RIP David Crowe https://theinfectiousmyth.com/

The Germ Theory Hoax https://docs.google.com/document/d/1PO9tnS199CFUCXBnDygnqUTAtrRoM2kJUwv9hlQLRvc/edit
The False Germ Theory of Disease http://truthquest2.com/germtheory.htm
No Viruses Exist – Isopathy and the Terrain by Amandha Vollmer https://youtu.be/AV_ccuVHMEs

Amandha Vollmer on California Radio Discussing Germ Theory and the Terrain https://youtu.be/GA6ZE8JKGmg
No Virus Has Ever Been Isolated Amandha Vollmer Event 202 https://youtu.be/Ypd6e5jIO4g

AIHEESEEN LIITTYVÄÄ
VÄÄRINKÄSITYS NIMELTÄ “VIRUS”

Mikrobiologi ja virologi Tri Stefan Lanka: VIRUKSET EIVÄT AIHEUTA SAIRAUKSIA JA ROKOTTEET EIVÄT TOIMI

Tri Andrew Kaufman: Viruksen joka aiheuttaisi sairauksia ei ole todistettu olevan olemassa

TRI STEFAN LANKA: INFEKTIOTEORIA ON PETOS JA RIKOS

SAIRAUKSIEN TODELLISET AIHEUTTAJAT

KOCHIN POSTULAATIT VIRUKSET JA COVID-19

HIV EI OLE OLEMASSA