Käännös artikkelista: Microbiologist and virologist dr Stefan Lanka: Viruses do not cause diseases and vaccines are not effective

Vielä tänäkään päivänä ei ole tieteellistä todistetta että rokotteet olisivat toimivia niinsanottuja “viruksia” vastaan”. Syy miksi rokotteilla ei ole vankkaa tieteellistä perustaa on se, että ei ole mitään todistetta sille, että nämä biologiset toimijat mitä kutsutaan “viruksiksi” aiheuttaisivat minkäänlaista sairautta alkujaankaan. Vuonna 2001 saksalainen molekyylibiologi Stefan Lanka ja hänen kollegansa Karl Krafeld kirjoittivat kirjan “Impfen – Völkermord im dritten Jahrtausend?” (Rokotteet – Kansanmurha kolmannella vuosituhannella?) jossa he toteavat asian olevan näin. Ja tämän väitteen yhtenä vahvistuksena Saksan liittovaltion Korkein Oikeus teki lopullisen päätöksen ollen samaa mieltä että “tuhkarokkoviruksen” olemassaolon tueksi ei ole tarpeeksi todisteita. Tässä oikeudenkäynnissä tri Lanka jopa tarjosi 100 000 euroa sille joka pystyy todistamaan päinvastaista.

Tässä lyhyt kronologia tapahtumasta:

“12. maaliskuuta 2015 Etelä-Saksassa Ravensburgin alueoikeus määräsi että mainoksen kriteerit täyttyivät ja Tri Lanka määrättiin maksamaan. Tri Lanka valitti päätöksestä. 16. helmikuuta 2016 Stuttgartin Korkein alueoikeus uudelleenarvioi ensimmäisen päätöksen, tuomio oli että Tri Bardens ei täyttänyt kriteereitä koska epäonnistui osoittamaan eräässä julkaisussa todisteita tuhkarokkoviruksen olemassaolosta kuten Tri Lanka vaati julistuksessaan. Siitä syystä Tri Lankan ei tarvitse maksaa palkkiota. 16 tammikuuta 2017 Saksan liittovaltion Oikeuden ensimmäinen siviili senaatti vahvisti Stuttgartin Korkeimman alueoikeuden päätöksen.”

Robert Koch -instituutissa tuhkarokkovirus-oikeudenkäynnin aikana Kansallisen tuhkarokkoinstituution johtaja, Tri Annette Mankertz, myönsi tärkeän faktan, joka “voi selittää rokotteiden aiheuttamien vammojen lisääntymisen, erityisesti rokotteista tuhkarokkoa vastaan, ja miksi ja miten erityisesti tämän kaltainen rokote näyttää aiheuttavan autismia”. Viisi asiantuntijaa esitti tieteellisen tutkimuksen tuloksia Korkeimmalle Oikeudelle. Nämä viisi asiantuntijaa, näiden joukossa Prof Tri Andreas Podbielski, “säännöllisesti havaitsivat että oikeudelle esitetyistä kuudesta julkaisusta yksikään ei sisällä tieteellistä todistetta väitetystä tuhkarokkoviruksesta”. Tämän vahvistivat itsenäisesti kaksi tunnettua saksalaista laboratoriota, mukaanlukien maailman suurin ja johtava geeni-instituutio, todistaen että “tuhkarokkovirus-tapauksen kuuden julkaisun kirjoittajat olivat väärässä ja sen seurauksena kaikki tuhkarokko-virologit ovat edelleen tänä päivänä väärässä”.

Oikeudenkäyntiin toimitetut kuusi julkaisua ovat “tuhkarokkoviruksen” olennaisimmat “tieteelliset paperit”. Päätöksen mukaan väite että solujen tavalliset komponentit ovat osa epäiltyä tuhkarokkovirusta on väärintulkinta. Tri Lankan mukaan tämä yritys määrittää patogeenisia viruksia on nykyään yleinen virhe virologiassa. Hän sanoo myös:

“Tästä virheestä johtuen, vuosikymmenien konsensuksen rakentumisen myötä, normaalit solujen osaset kyhättiin mielivaltaisesti tuhkarokkoviruksen malliin. Tänä päivänäkään ihmisestä tai eläimestä ei ole löydetty todellista rakennetta joka vastaisi tätä mallia. Kaikki teesit tuhkarokkoviruksen olemassaolosta on tieteellisesti kumottu geenitestien tuloksilla. Mitkä tahansa kansalliset ja kansainväliset lausumat väitetystä tuhkarokkoviruksesta, tuhkarokon infektiokyvystä ja tuhkarokkoa vastaan tarkoitettujen rokotteiden hyödystä ja turvallisuudesta ovat vailla tieteellistä meriittiä ja joilta puuttuu laillinen perusta.”

Tri Lankan mukaan:

Tuhkarokkoviruksen oikeudenkäynnissä Korkeimman Oikeuden tuomion mukaan mitkä tahansa kansalliset ja kansainväliset lausumat väitetystä tuhkarokkoviruksesta, tuhkarokon infektiokyvystä ja tuhkarokkoa vastaan tarkoitettujen rokotteiden hyödystä ja turvallisuudesta ovat vailla tieteellistä meriittiä ja joilta puuttuu laillinen perusta.”

“Lähes vuoden ajan olemme peränneet auktoriteeteilta, poliitikoilta ja lääketieteen instituutioilta tieteellistä todistetta sellaisten virusten olemassaololle joiden sanotaan aiheuttavan sairauksia ja siksi tarvitsevan “immunisaatiota”. Lähes vuoden jälkeen emme ole edelleenkään saaneet yhtäkään konkreettista vastausta joka osoittaisi tuollaisten “rokotevirusten” olemassaolon. Johtopäätös on väistämätön että lapsemme ovat edelleen rokotettu 18. ja 19. vuosisadan tieteellisten standardien mukaan. 19. vuosisadalla Robert Koch vaati yleisesti hyväksytyissä postulaateissaan todistetta viruksesta todistaakseen infektion; Kochin aikaan tätä todistetta ei voitu saada visualisoimalla ja karakterisoimalla viruksia, koska riittävää teknologiaa ei ollut saatavilla tuohon aikaan. Modernin lääketieteen menetelmät ovat muuttuneet merkittävästi viimeisten 60 vuoden aikana erityisesti elektronimikroskoopin keksimisen myötä. Ja silti kaikkia niitä viruksia joita vastaan meitä immunisoidaan ei ole koskaan uudelleen tutkitu käyttämällä tätä teknologiaa?”

Yhdysvalloissa ja monissa osissa maailmaa tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokko (MMR)-rokote on annettu 12-18 kuukauden ikäisille lapsille ja sitten 4-6 vuoden iässä. Maailman terveysjärjestö WHO ja Centers for Disease Control and Prevention CDC “puskevat” tätä voimakkaasti Bill ja Melinda Gatesin säätiön rahoittamana tietenkin. Kuitenkin CDC:n omissa tiedoissa vuodelta 2003 Brian Hookerin turkimus Translational Neurodegeration Journalissa paljasti MMR-rokotteesta aiheutuvan 340% kohonneen riskin autismille afrikkalais-amerikkalaisissa lapsissa. Tämä tutkimus myös “antaa uusimman epidemiologisen todisteen osoittaen että MMR-rokotteen saavat, 24 tai 36 kuukauden ikäisest afrikkalais-amerikkalaiset miehet, ovat todennäköisempia saamaan autismi-diagnoosin”.

Samaan aikaan, CDC:n paljastaja Tri William Thompson myös vahvisti että “CDC tiesi ensimmäisen MMR-rokotteen iän ja autismitapausten yhteydestä afrikkalais-amerikkalaisissa pojissa niinkin aikaisin kuin 2003, mutta pimitti asian.” Hän myös mainitsi että he ovat ohittaneet “kymmenen vuotta tutkimuksessa” koska CDC on niin halvautunut “kaikesta autismiin liittyvästä” ja että CDC “ei tee mitä heidän pitäisi tehdä koska he pelkäävät katsoa asioita joilla voi olla yhteys.” Hän sanoo esimiestensä toimintaa rikolliseksi ja ilmaisee syvää katumusta roolistaan auttaa CDC:tä piilottamaan tietoa”.

LISÄÄ AIHEESTA:
VÄÄRINKÄSITYS NIMELTÄ “VIRUS”
KORONAVIRUS-KRIISIN ALKU JA LOPPU

TRI STEFAN LANKA KUMOAA KAIKKI VÄITTEET VIRUSTEN OLEMASSAOLOSTA
SAIRAUKSIEN TODELLISET AIHEUTTAJAT
Biologi Christl Meyer – HIViä ei ole olemassa
Asiantuntijat paljastavat HIV-petoksen
Tri Stefan Lanka paljastaa HIV-petoksen

TRI STEFAN LANKA: INFEKTIOTEORIA ON PETOS JA RIKOS