Koronaviruspandemia on paljastunut valtavaksi petokseksi:
https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2020/04/29/petos-paljastuu-covid-19-valheet-ja-epajohdonmukaisuudet-viranomaistoimissa/

Siinä on taustavaikuttajina petoksellisesti toimiva WHO rikollisine johtajineen ja rahoittajineen:
https://vastavalkea.fi/2020/04/08/who-suunnittelee-rahoittajineen-digitaalista-id2020-identiteettia/
https://vastavalkea.fi/2020/04/23/bill-gates-ja-pahan-arkkitehtuuri/
https://vastavalkea.fi/2020/04/30/hyvantekevaisyyskartellin-maailmanvalloitusprojekti/

Suomessa toteuttajana on mm THL joka WHO:n ohjeistuksella valehtelee kuolinsyistä ja näin täysin vääristää tilannekuvan asiasta:
https://vastavalkea.fi/2020/04/10/thl-kuolema-luokitellaan-covid-kuolemaksi-riippumatta-varsinaisesta-kuolinsyysta/

Suomessa korruptoituneet poliitikot ovat säätäneet lain jonka mukaan rikollinen järjestö WHO voi määritellä millaisia päätöksiä Suomessa tehdään:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227

Meidän kaikkien TAYTYY YMMÄRTÄÄ MILLAISET IHMISET meitä yrittää hallita. Se niinkutsuttu “eliitti” on todellisuudessa heikkoja ja surkeita turmeltuneita sieluja joiden ainoa keino selvitä on valehtelu ja manipulointi:
https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2020/05/05/eliitin-sielunmaisema-rituaalit-ja-pyrkimykset/