Lääkäri Andrew Kaufman: Wuhanista otetuista näytteistä löydettiin geneettistä materiaalia. Näytteitä ei puhdistettu eikä sieltä löydetty virusta. Kyseessä on eksosomi joita on kaikilla ihmisillä kehoissaan. Elimistö tuottaa eksosomeja esim saasteiden, myrkkyjen, säteilyn, pelon, stressin ja sairauksien vaikutuksesta. Eksosomien tarkoitus on poistaa elimistöstä myrkkyjä.

Eksosomi

 • Seuraus, ei aiheuttaja
 • Tarkoitus: poistaa myrkkyjä

Keho tuottaa eksosomeja seuraavissa tilanteissa:

 • Myrkyt saasteet
 • Stressi (pelko)
 • Syöpä
 • Ionisoiva säteily
 • Tulehdukset
 • Vammat
 • Immuunivaste
 • Astma
 • Lukuisat sairaudet
 • Sähkömagneettinen säteily

Video Andrew Kaufmanin luennosta

Wikipedia eksosomeista:

Solunulkoiset vesikkelit (extracellular vesicles, EV), mukaan lukien eksosomit, mikrovesikkelit ja apoptoottiset kappaleet ovat solujen tuottamia kalvorakkuloita, joita on löydetty ja eristetty useista lähteistä, kuten veren plasmasta, virtsasta ja soluviljelmien kasvatusnesteestä.[1][2] Solunulkoiset vesikkelit ovat pieniä ja vaihtelevat halkaisijaltaan kymmenien nanometrin koosta aina muutaman mikrometrin kokoon. Kooltaan ne ovat siis suurempia kuin low-density-lipoproteiinit (LDL), mutta paljon pienempiä kuin esimerkiksi verihiutaleet ja punasolut. Solunulkoisia vesikkeleitä voi muodostua multivesikkelisten rakkuloiden (engl. multivesicular body) sulautuessa solukalvoon (eksosomit) tai kuroutumalla suoraan solukalvosta (mikrovesikkelit).[2]

Solunulkoisilla vesikkeleillä on useita fysiologisesti tärkeitä tehtäviä muun muassa solujen välisessä signaloinnissa, immuunivasteen säätelyssä, veren hyytymisessä, ja solujen jätehuollossa. Nämä vesikkelit ovatkin kasvavan kiinnostuksen kohteena, mm. kliinisten ja terapeuttisten sovellusten mahdollistajina. Solunulkoisten vesikkelien välittämä vuorovaikutus liittyy myös useiden sairauksien molekyylimekanismeihin. Solunulkoisia vesikkeleitä voidaankin tulevaisuudessa ehkä käyttää biomarkkereina terveyden ja sairauden tilan toteamisessa, taudin ennusteen tekemiseen ja terapiaan.[3]